Minęła właśnie kolejna,

osiemdziesiąta rocznica ohydnego, bezprecedensowego w historii mordu. W lasach Katania, Charkowa i Miednoje z rąk Sowietów zginęło ponad dwadzieścia tysięcy polskich oficerów. Wśród nich śmierć ponieśli nasi koledzy-kawalerzyści z Pułku 3-go Strzelców konnych im. Hetmana Polnego koronnego Stefana Czarnieckiego. Choć od tamtych tragicznych wydarzeń minęło wiele dziesięcioleci, do tej pory bohaterowie tamtej straszliwej rzezi do dzisiaj nie zostali właściwie upamiętnieni. Ich mogiły, w większości bezimienne, zapomniane są i opuszczone.
Nie pochyla się nad nimi krzyż, nie płonie przy nim wieczna lampka, tylko wyniosłe drzewa zdają się szeptać ich tragedię… Nawiązując do faktu, że nawet przyroda składa hołd zabitym oficerom, my, kawalerzyści-ochotnicy włączamy się w ogólnopolską akcję KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA, pragnąc uczcić naszych poprzedników w kawaleryjskiej służbie. Jej ideą jest sadzenie dębów pamięci. Aleja pamiątkowych dębów powstanie
w Toporzysku, miejscu stacjonowania Szwadronu, by na wieki sprząc tradycję z teraźniejszością. Każdy posadzony Dąb Pamięci upamiętni jedno nazwisko, czyli konkretną osobę, która została zamordowana na rozkaz siepaczy NKWD. Szumiąc w porywach beskidzkich wiatrów dęby te na setki lat głosić będą dzieje bohaterów smutnej, a przecież wiekopomnej histori…

Mjr w st. spocz. Dawid JANOWICZ-CZAIŃSKI
image

syn Ibrahima,

ur. 14.11.1887 Słonim woj. nowogródzkie, narodowość tatarska,
Przebieg służby wojskowej:
- działacz Polskiej Organizacji Wojskowej;
- od 23.02.1919, w Wojsku Polskim, rotmistrz, uczestnik wojny polsko-bolszewickie 1918-1920;
- 1919, jeden z organizatorów Pułku Tatarskiego Ułanów im. Mustafy Achmatowicza;
- dowódca szwadronu zapasowego Pułku Tatarskiego Ułanów im. Mustafy Achmatowicza;
- 1920 - 1921, w składzie Dowództwa 4 Armii;
- 6.1921, 3 Pułk Strzelców Konnych w Wołkowysku;
- 2.1928, mianowany majorem lokata 2;
- 5.1928, dowódca szwadronu zapasowego 3 PSK;
- 5-7.1928; czasowo oddelegowany do Rejonowego Inspektoratu Koni w Wołkowysku;
- 7.1928; dowódca szwadronu zapasowego 3 PSK;
- 4.1929, Rejonowy Inspektor Koni w Wołkowysku, otrzymuje Odznakę Pułkową P3SK;
- 6.1929, zdaje obowiązki dowódcy szwadronu zapasowego i jego dok. mobilizacyjnych;
-7.1929, zarządzeniem Min. Spraw Wojsk. przekazany do dyspozycji Dowódcy O.K. III;
- 31.12.1929, przeniesiony w stan spoczynku;
- pod koniec1939, aresztowany przez NKWD w Słonimie, zaginiony.
Figuruje na tzw. Białoruskiej Liście Katyńskiej.
Symboliczna mogiła Majora znajduje się na Muzułmańskim Cmentarzu w Warszawie.


Płk dypl. w st. spocz. Jan Władysław Tomasz Jordan ROZWADOWSKI
image

Płk. st. spocz. Władysław TOMASZEWICZ
image

Ppłk. st. spocz. Marek Stanisław MYSŁAKOWSKI-ŚWIESTA
image

Mjr st. spocz. Piotr POPŁAWSKI
image

Mjr w st. spocz. Zenon SIERŻYCKI
image

Mjr w st. spocz. Władysław Stanisław KOZUBSKI
image

Por. w st. spocz. Tadeusz Janusz BIAŁY
image

Por. w st. spocz. Czesław SOCHOCKI
image

Por. w st. spocz. Henryk GĄSIEWICZ
image

Por. w st. spocz. Kazimierz BISPING
image

Por w st. spocz. Adam Ludwik DZIEDZICKI
image

Ppor. w st. spocz. Maksymilian Tadeusz SAŁACIŃSKI
image

Ppor. w st. spocz. Witold BITNER
image

Ppor. w st. spocz. Henryk KURMAN
image

Ppor. w st. spocz. Leon KRZYWOBŁOCKI
image

Chor. w st. spocz. Franciszek KOZIEJ
image