Minęła właśnie kolejna,

osiemdziesiąta rocznica ohydnego, bezprecedensowego w historii mordu. W lasach Katania, Charkowa i Miednoje z rąk Sowietów zginęło ponad dwadzieścia tysięcy polskich oficerów. Wśród nich śmierć ponieśli nasi koledzy-kawalerzyści z Pułku 3-go Strzelców konnych im. Hetmana Polnego koronnego Stefana Czarnieckiego. Choć od tamtych tragicznych wydarzeń minęło wiele dziesięcioleci, do tej pory bohaterowie tamtej straszliwej rzezi do dzisiaj nie zostali właściwie upamiętnieni. Ich mogiły, w większości bezimienne, zapomniane są i opuszczone.
Nie pochyla się nad nimi krzyż, nie płonie przy nim wieczna lampka, tylko wyniosłe drzewa zdają się szeptać ich tragedię… Nawiązując do faktu, że nawet przyroda składa hołd zabitym oficerom, my, kawalerzyści-ochotnicy włączamy się w ogólnopolską akcję KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA, pragnąc uczcić naszych poprzedników w kawaleryjskiej służbie. Jej ideą jest sadzenie dębów pamięci. Aleja pamiątkowych dębów powstanie
w Toporzysku, miejscu stacjonowania Szwadronu, by na wieki sprząc tradycję z teraźniejszością. Każdy posadzony Dąb Pamięci upamiętni jedno nazwisko, czyli konkretną osobę, która została zamordowana na rozkaz siepaczy NKWD. Szumiąc w porywach beskidzkich wiatrów dęby te na setki lat głosić będą dzieje bohaterów smutnej, a przecież wiekopomnej histori…

Mjr w st. spocz. Władysław Stanisław KOZUBSKI
image

syn Wacława i Stanisławy z d. Rudzińska,


ur. 19.09.1886 r. w Warszawie,
zm. 1940, dokładna data nieznana, może znajdować się na niedostępnej, tzw. " Białoruskiej Liście Katyńskiej", jednak nie widnieje on na Liście obywateli polskich mogących figurować na tzw. białoruskiej liście katyńskiej, a opracowanej w 2012 r. przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogui Porozumienia.
Ukończył carską szkołę kawalerii w Elizawietgradzie. Brał udział w I wojnie światowej w składzie 3 Pułku Ułanów Smoleńskich. Jako porucznik został ranny. Za udział w walkach w dniu 22.04.1915 r. odznaczony Orderem Św. Anny IV klasy "Za waleczność". Był to jeden z pięciu nadanych mu odznaczeń armii carskiej. W 1915 r. był w stopniu sztabskapitana. Do 11.1918 walczył w rosyjskiej „białej armii” gen. Denikina, po zakończonej wojnie domowej w Rosji wraz z oddziałami Denikina przedostał się przez Odessę do Francji.
Przebieg służby wojskowej:
- 1919, zaciąga się do „Błękitnej Armii” gen. Hallera z którą wraca do Polski;
- 05.1920, w stopniu kapitana dowódca szwadronu zapasowego 5 Pułku Strzelców Granicznych w Lesznie;
- służył w 10 PSK;
- 1924, p.o. dowódcy szwadronu zapasowego 3 PSK;
- 1926, w składzie Kapituły odznaki pamiątkowej 3 PSK;
- 1928, mjr, Rejonowy Inspektor Koni w Wołkowysku i w nim mieszka;
- w czerwcu 1940 został aresztowany przez Rosjan’
- jesienią 1940 był widziany w więzieniu wojskowym w Bobrujsku, od tej pory brak wieści o mjr. Władysławie S. Kozubskim.


Płk dypl. w st. spocz. Jan Władysław Tomasz Jordan ROZWADOWSKI
image

Płk. st. spocz. Władysław TOMASZEWICZ
image

Ppłk. st. spocz. Marek Stanisław MYSŁAKOWSKI-ŚWIESTA
image

Mjr st. spocz. Piotr POPŁAWSKI
image

Mjr w st. spocz. Zenon SIERŻYCKI
image

Mjr w st. spocz. Dawid JANOWICZ-CZAIŃSKI
image

Por. w st. spocz. Tadeusz Janusz BIAŁY
image

Por. w st. spocz. Czesław SOCHOCKI
image

Por. w st. spocz. Henryk GĄSIEWICZ
image

Por. w st. spocz. Kazimierz BISPING
image

Por w st. spocz. Adam Ludwik DZIEDZICKI
image

Ppor. w st. spocz. Maksymilian Tadeusz SAŁACIŃSKI
image

Ppor. w st. spocz. Witold BITNER
image

Ppor. w st. spocz. Henryk KURMAN
image

Ppor. w st. spocz. Leon KRZYWOBŁOCKI
image

Chor. w st. spocz. Franciszek KOZIEJ
image