Minęła właśnie kolejna,

osiemdziesiąta rocznica ohydnego, bezprecedensowego w historii mordu. W lasach Katania, Charkowa i Miednoje z rąk Sowietów zginęło ponad dwadzieścia tysięcy polskich oficerów. Wśród nich śmierć ponieśli nasi koledzy-kawalerzyści z Pułku 3-go Strzelców konnych im. Hetmana Polnego koronnego Stefana Czarnieckiego. Choć od tamtych tragicznych wydarzeń minęło wiele dziesięcioleci, do tej pory bohaterowie tamtej straszliwej rzezi do dzisiaj nie zostali właściwie upamiętnieni. Ich mogiły, w większości bezimienne, zapomniane są i opuszczone.
Nie pochyla się nad nimi krzyż, nie płonie przy nim wieczna lampka, tylko wyniosłe drzewa zdają się szeptać ich tragedię… Nawiązując do faktu, że nawet przyroda składa hołd zabitym oficerom, my, kawalerzyści-ochotnicy włączamy się w ogólnopolską akcję KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA, pragnąc uczcić naszych poprzedników w kawaleryjskiej służbie. Jej ideą jest sadzenie dębów pamięci. Aleja pamiątkowych dębów powstanie
w Toporzysku, miejscu stacjonowania Szwadronu, by na wieki sprząc tradycję z teraźniejszością. Każdy posadzony Dąb Pamięci upamiętni jedno nazwisko, czyli konkretną osobę, która została zamordowana na rozkaz siepaczy NKWD. Szumiąc w porywach beskidzkich wiatrów dęby te na setki lat głosić będą dzieje bohaterów smutnej, a przecież wiekopomnej histori…

Ppor. w st. spocz. Leon KRZYWOBŁOCKI
image

syna Mariusza i Karoliny z Klimaszewskich,


ur. 06.04.1904 r., Warszawa;
zm. wiosną 1940 roku zamordowany przez NKWD w piwnicach Obwodowego Zarządu NKWD w Kalininie (obecnie Twer, Rosja). Miejsce spoczynku Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje, Rosja; Przebieg służby wojskowej:
- 06.- 07.1930, jako kpr. pchor. rez. odbył w P3SK 6-tygodniowe ćwiczenia rezerwy w szwadronie k.m.;
- 16.01.1932, wachm. pchor. Leon Krzywobłocki mianowany ppor. rez. kawalerii ze starszeństwem z dniem 01.01.1931 roku;
- według Rocznika oficerskiego rezerw 1934, ppor. w korpusie oficerów kawalerii ze starszeństwem z dniem 1-go stycznia 1931 r. poz. 91. Przydział do P3SK;
- 1937, przydział mobilizacyjny 4 Dywizjonu Żandarmerii;
- w okresie międzywojennym pracował jako urzędnik.
We wrześniu 1939 r. zmobilizowany do żandarmerii w Piotrkowie Trybunalskim do składu 4 Dywizjonu Żandarmerii w Łodzi, prawdopodobnie do jednego z wchodzących w jego skład Plutonów Żandarmerii - Częstochowa i Skierniewice. Zgodnie z planem mobilizacyjnym część wymienionych jednostek miały sformować dwanaście plutonów żandarmerii, w tym osiem pieszych, dwa konne i dwa krajowe. Kilka zmobilizowanych plutonów zostało skierowanych na wschodnią granicę Polski. Ppor. rez. Leon Krzywobłocki dostał się do niewoli sowieckiej. Osadzony w obozie w Ostaszkowie.


Płk dypl. w st. spocz. Jan Władysław Tomasz Jordan ROZWADOWSKI
image

Płk. st. spocz. Władysław TOMASZEWICZ
image

Ppłk. st. spocz. Marek Stanisław MYSŁAKOWSKI-ŚWIESTA
image

Mjr st. spocz. Piotr POPŁAWSKI
image

Mjr w st. spocz. Zenon SIERŻYCKI
image

Mjr w st. spocz. Władysław Stanisław KOZUBSKI
image

Mjr w st. spocz. Dawid JANOWICZ-CZAIŃSKI
image

Por. w st. spocz. Tadeusz Janusz BIAŁY
image

Por. w st. spocz. Czesław SOCHOCKI
image

Por. w st. spocz. Henryk GĄSIEWICZ
image

Por. w st. spocz. Kazimierz BISPING
image

Por w st. spocz. Adam Ludwik DZIEDZICKI
image

Ppor. w st. spocz. Maksymilian Tadeusz SAŁACIŃSKI
image

Ppor. w st. spocz. Witold BITNER
image

Ppor. w st. spocz. Henryk KURMAN
image

Chor. w st. spocz. Franciszek KOZIEJ
image