Minęła właśnie kolejna,

osiemdziesiąta rocznica ohydnego, bezprecedensowego w historii mordu. W lasach Katania, Charkowa i Miednoje z rąk Sowietów zginęło ponad dwadzieścia tysięcy polskich oficerów. Wśród nich śmierć ponieśli nasi koledzy-kawalerzyści z Pułku 3-go Strzelców konnych im. Hetmana Polnego koronnego Stefana Czarnieckiego. Choć od tamtych tragicznych wydarzeń minęło wiele dziesięcioleci, do tej pory bohaterowie tamtej straszliwej rzezi do dzisiaj nie zostali właściwie upamiętnieni. Ich mogiły, w większości bezimienne, zapomniane są i opuszczone.
Nie pochyla się nad nimi krzyż, nie płonie przy nim wieczna lampka, tylko wyniosłe drzewa zdają się szeptać ich tragedię… Nawiązując do faktu, że nawet przyroda składa hołd zabitym oficerom, my, kawalerzyści-ochotnicy włączamy się w ogólnopolską akcję KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA, pragnąc uczcić naszych poprzedników w kawaleryjskiej służbie. Jej ideą jest sadzenie dębów pamięci. Aleja pamiątkowych dębów powstanie
w Toporzysku, miejscu stacjonowania Szwadronu, by na wieki sprząc tradycję z teraźniejszością. Każdy posadzony Dąb Pamięci upamiętni jedno nazwisko, czyli konkretną osobę, która została zamordowana na rozkaz siepaczy NKWD. Szumiąc w porywach beskidzkich wiatrów dęby te na setki lat głosić będą dzieje bohaterów smutnej, a przecież wiekopomnej histori…

Ppłk. st. spocz. Marek Stanisław MYSŁAKOWSKI-ŚWIESTA
image

syn Adama i Marii z Dunin-Rzuchowskich.

ur. 25.04.1890 r. w Mogielnicy, powiat trembowelski (obecnie Ukraina).
zm. wiosna 1940 r. zamordowany w Charkowie, jego nazwisko jest na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej m. spoczynku Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu Polski Cmentarz Wojskowy w Charkowie-Piatichatkach (Ukraina). Absolwent Gimnazjum Realnego w Koszycach oraz oficerskich kursów austriackich.
Przebieg służby wojskowej:
- od 1918 w Wojsku Polskim, Polska Misja Wojskowa w Wiedniu;
- mjr ze starszeństwem 01.04.1919 r., oficer DOK I;
- 1919 -1920, w Generalnym Inspektoracie Jazdy;
- 1920 -1922, 8 Pułku Ułanów, jako instruktor jazdy w Centrum Szkolenia Kawalerii;
- 1923, zastępca dowódcy 10 Pułku Strzelców Konnych;
- 1923 -1924, dowódca szwadronu zapasowego 20 Pułku Ułanów;
- 11.04.1924 - 14.02.1929, zastępca dowódcy 3 Pułku Strzelców Konnych.
- 03.1929, przeniesiony z P3SK do kadry Oficerów Kawalerii do dyspozycji DOK III;
- 05.03.1929, wyróżniony pochwałą przez dowódcę P3SK płk. dypl. Jana Władysława Rozwadowskiego:
(...) Rozkazem Pana Ministra Spraw Wojskowych został major Marek MYSLAKOWSKI z-ca d-cy pułku odesłany na inne stanowisko. Opuszczając pułk może spojrzeć na obfity dorobek swej pracy. Jest to żołnierz całą swą duszą oddany służbie wojskowej. W pierwszym rzędzie twardy dla siebie, równocześnie jednak przekonany o konieczności stawiania surowych wymagań swym podkomendnym. Srogie jego serce żołnierskie nie jest jednak niedostępne uczuciom ludzkim, ujmując się zawsze wówczas w charakterze dowódcy pułku, gdy widziałem, że mnie jako dowódcy nie były znane łagodzące okoliczności. Szczery orędownik młodzieży, widząc w niej właściwych budowniczych naszej przyszłości. Był lojalnym podkomendnym i również sprawiedliwym jak wymagającym zwierzchnikiem. Jest on wzorem pracownika nieszczędzącego swych sił, stawiając własne sumienie jako najwyższy sprawdzian swej obowiązkowości. Z jego szkoły wychodzą żołnierze zahartowani. Tą właśnie pracą On dobrze przysłużył się naszej ojczystej armji, gdyż taka surowa szkoła żołnierska najlepiej przysposabia do właściwego celu naszej służby jakim jest przygotowanie do wojny. 3 pułk strzelców konnych, któremu jest przeznaczona zaszczytna straż naszych wschodnich rubieży powinien o tem pamiętać szczególnie. Nie jednemu zapewne ta twarda szkoła żołnierska zbyt ciężką się wydawała, lecz jestem przekonany, że żołnierze szczerze sprawie oddani w przyszłości z wdzięcznością wspominać będą pracę dokonaną pod kierownictwem majora MARKA MYSŁAKOWSKIEGO, który podczas niej kierował się moralnym nakazem przelania swych wiadomości wojskowych na tych, których szkolenie zostało Mu powierzone. Odchodzącemu z pułku majorowi MYSŁAKOWSKIEMU jako dowódca wyrażam swoje uznanie i podziękowanie w IMIENIU SŁUŻBY”;
- od 31.06.1929, w stanie spoczynku;
- 01.1930, ofiarowuje 300 złotych na kościół garnizonowy w Wołkowysku;
- 26.04.1930, otrzymuje Odznakę Pamiątkową Pułku 3 StrzelcówKonnych;
Bankowiec. Członek honorowy Towarzystwa Hodowli Koni w Grudziądzu i członek zarządu Przemyskiego Klubu Jazdy Konnej w Przemyślu. Aresztowany.
Zamordowany w Charkowie


Płk dypl. w st. spocz. Jan Władysław Tomasz Jordan ROZWADOWSKI
image

Płk. st. spocz. Władysław TOMASZEWICZ
image

Mjr st. spocz. Piotr POPŁAWSKI
image

Mjr w st. spocz. Zenon SIERŻYCKI
image

Mjr w st. spocz. Władysław Stanisław KOZUBSKI
image

Mjr w st. spocz. Dawid JANOWICZ-CZAIŃSKI
image

Por. w st. spocz. Tadeusz Janusz BIAŁY
image

Por. w st. spocz. Czesław SOCHOCKI
image

Por. w st. spocz. Henryk GĄSIEWICZ
image

Por. w st. spocz. Kazimierz BISPING
image

Por w st. spocz. Adam Ludwik DZIEDZICKI
image

Ppor. w st. spocz. Maksymilian Tadeusz SAŁACIŃSKI
image

Ppor. w st. spocz. Witold BITNER
image

Ppor. w st. spocz. Henryk KURMAN
image

Ppor. w st. spocz. Leon KRZYWOBŁOCKI
image

Chor. w st. spocz. Franciszek KOZIEJ
image