Minęła właśnie kolejna,

osiemdziesiąta rocznica ohydnego, bezprecedensowego w historii mordu. W lasach Katania, Charkowa i Miednoje z rąk Sowietów zginęło ponad dwadzieścia tysięcy polskich oficerów. Wśród nich śmierć ponieśli nasi koledzy-kawalerzyści z Pułku 3-go Strzelców konnych im. Hetmana Polnego koronnego Stefana Czarnieckiego. Choć od tamtych tragicznych wydarzeń minęło wiele dziesięcioleci, do tej pory bohaterowie tamtej straszliwej rzezi do dzisiaj nie zostali właściwie upamiętnieni. Ich mogiły, w większości bezimienne, zapomniane są i opuszczone.
Nie pochyla się nad nimi krzyż, nie płonie przy nim wieczna lampka, tylko wyniosłe drzewa zdają się szeptać ich tragedię… Nawiązując do faktu, że nawet przyroda składa hołd zabitym oficerom, my, kawalerzyści-ochotnicy włączamy się w ogólnopolską akcję KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA, pragnąc uczcić naszych poprzedników w kawaleryjskiej służbie. Jej ideą jest sadzenie dębów pamięci. Aleja pamiątkowych dębów powstanie
w Toporzysku, miejscu stacjonowania Szwadronu, by na wieki sprząc tradycję z teraźniejszością. Każdy posadzony Dąb Pamięci upamiętni jedno nazwisko, czyli konkretną osobę, która została zamordowana na rozkaz siepaczy NKWD. Szumiąc w porywach beskidzkich wiatrów dęby te na setki lat głosić będą dzieje bohaterów smutnej, a przecież wiekopomnej histori…

Płk dypl. w st. spocz. Jan Władysław Tomasz Jordan ROZWADOWSKI
image

herbu Trąby syn Bronisława i Wandy z Kamieniewskich.

ur. 23.11.1889 r. w Majdanie Starym, pow. Kamionka Strumiłowa koło Lwowa,
zm. wiosna 1940 r. zamordowany przez NKWD w Kijowie na Ukrainie.
Jego nazwisko jest na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej. Miejsce spoczynku Polski Cmentarz Wojenny w Kijowie-Bykowni. W 1899 r. rozpoczął naukę w Szkole Realnej w Koszycach, a od 1903 r. kontynuował ją w niższej i średniej Szkole Kadetów Kawalerii w Hranicach na Morawach. W sierpniu roku 1909 kończy z bardzo dobrym wynikiem Terezjańską Akademię Wojskową armii austriackiej w Wiener Neustadt. Mianowany na podporucznika i zostaje przydzielony do 4 Pułku Ułanów w Żółkwi koło Lwowa.W latach 1913-1914 studiował w Szkole Wojennej w Wiedniu, po jej ukończeniu awansował do stopnia por. z tytułem oficera Sztabu Generalnego armii austriackiej.Z wybuchem I wojny światowej przydzielony do obrony twierdzy Przemyśl. W 1915 r., po upadku przemyskiej twierdzy, dostał się do niewoli rosyjskiej, po ucieczce z niewoli i rekonwalescencji służy (w stopniu kpt.) w sztabie 12 Brygady Piechoty armii austriackiej i walczy na froncie włoskim.
Przebieg służby wojskowej:
- 29.11.1918 r. wstępuje do WP, przydział na stanowisko szefa sztabu Grupy Operacyjnej płk Minkiewicza, walczącej na froncie galicyjskim (wschodnim).
-10.1919 - 03.1920 r. w czasie wojny polsko-bolszewickiej pełni służbę w Oddziale III Naczelnego Dowództwa WP, a następnie kolejno jako szef Oddziału IV Dowództwa 6 Armii, szef sztabu 2 Dywizji Jazdy, zastępca szefa sztabu Dowództwa Frontu Małopolskiego. Wojnę zakończył na stanowisku szefa sztabu 12 Dywizji Piechoty. W tym czasie współpracował też z ówczesnym majorem Charlesem de Gaulle’em, który przebywał tu na misji wojskowej w czasie wojny polsko-bolszewickiej i był w sztabie generała Weyganda w 1920 roku.;
- 1921, zastępca szefa sztabu DOK VI we Lwowie;
- 1922, zweryfikowany w stopniu majora, korpus oficerów jazdy (kawalerii);
- 1922-1923, zastępca dowódcy 8 Pułku Ułanów;
- 1924 - 1925, studia Ecole Superiere do Guerre (Wyższej Szkoły Wojennej) w Paryżu;
- 1926 r. służba w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych;
- 01.01.1928, mianowany na stopień pułkownika;
- 1927 - 1931, dowódca Pułku 3 Strzelców Konnych w Wołkowysku, dn. 23.06.1931r. zwolniony ze stanowiska dowódcy P3SK i przydzielony do Wojskowego Biura Historycznego;
- 1931-1933, Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie;
- 1933-1934, w dyspozycji DOK I w Warszawie;
- 1934, przeniesiony w stan spoczynku. Zamieszkał we Lwowie.
Zajmował się także swymi dobrami: Dębiny, Łówcze oraz Zamczyska, które odziedziczył na kresach w powiecie radziechowskim. Oznaczenia: Order Virtuti Militari 5 kl., Krzyż Walecznych dwukrotnie. We wrześniu 1939 r. bez przydziału mobilizacyjnego. Był organizatorem Straży Obywatelskiej we Lwowie. Aresztowany przez Rosjan 6.12.1939 r., więziony we lwowskich więzieniach Brygidki i na Zamarstynowie. W 1940 r. przewieziony do więzienia w Kijowie. Jego nazwisko widnieje na tablicy na Polskim Cmentarzu Wojennym w Kijowie-Bykowni.


Płk. st. spocz. Władysław TOMASZEWICZ
image

Ppłk. st. spocz. Marek Stanisław MYSŁAKOWSKI-ŚWIESTA
image

Mjr st. spocz. Piotr POPŁAWSKI
image

Mjr w st. spocz. Zenon SIERŻYCKI
image

Mjr w st. spocz. Władysław Stanisław KOZUBSKI
image

Mjr w st. spocz. Dawid JANOWICZ-CZAIŃSKI
image

Por. w st. spocz. Tadeusz Janusz BIAŁY
image

Por. w st. spocz. Czesław SOCHOCKI
image

Por. w st. spocz. Henryk GĄSIEWICZ
image

Por. w st. spocz. Kazimierz BISPING
image

Por w st. spocz. Adam Ludwik DZIEDZICKI
image

Ppor. w st. spocz. Maksymilian Tadeusz SAŁACIŃSKI
image

Ppor. w st. spocz. Witold BITNER
image

Ppor. w st. spocz. Henryk KURMAN
image

Ppor. w st. spocz. Leon KRZYWOBŁOCKI
image

Chor. w st. spocz. Franciszek KOZIEJ
image