Minęła właśnie kolejna,

osiemdziesiąta rocznica ohydnego, bezprecedensowego w historii mordu. W lasach Katania, Charkowa i Miednoje z rąk Sowietów zginęło ponad dwadzieścia tysięcy polskich oficerów. Wśród nich śmierć ponieśli nasi koledzy-kawalerzyści z Pułku 3-go Strzelców konnych im. Hetmana Polnego koronnego Stefana Czarnieckiego. Choć od tamtych tragicznych wydarzeń minęło wiele dziesięcioleci, do tej pory bohaterowie tamtej straszliwej rzezi do dzisiaj nie zostali właściwie upamiętnieni. Ich mogiły, w większości bezimienne, zapomniane są i opuszczone.
Nie pochyla się nad nimi krzyż, nie płonie przy nim wieczna lampka, tylko wyniosłe drzewa zdają się szeptać ich tragedię… Nawiązując do faktu, że nawet przyroda składa hołd zabitym oficerom, my, kawalerzyści-ochotnicy włączamy się w ogólnopolską akcję KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA, pragnąc uczcić naszych poprzedników w kawaleryjskiej służbie. Jej ideą jest sadzenie dębów pamięci. Aleja pamiątkowych dębów powstanie
w Toporzysku, miejscu stacjonowania Szwadronu, by na wieki sprząc tradycję z teraźniejszością. Każdy posadzony Dąb Pamięci upamiętni jedno nazwisko, czyli konkretną osobę, która została zamordowana na rozkaz siepaczy NKWD. Szumiąc w porywach beskidzkich wiatrów dęby te na setki lat głosić będą dzieje bohaterów smutnej, a przecież wiekopomnej histori…

Mjr w st. spocz. Zenon SIERŻYCKI
image

syn Witolda,


ur. 22.06.1896 r., Dederkały gm. Szumsk pod Krzemieńcem na Wołyniu,
zm. 28.06.1941 r., rozstrzelany, miejsce stracenia i pochówku nieznane
Ukończył Szkołę Handlową w Krzemieńcu, następnie rozpoczął studia na Politechnice Kijowskiej. Działał w polskiej organizacji patriotycznej i chcąc pozbyć się uciążliwego nadzoru policji przerwał studia i wstąpił do Siergiejewskiej Szkoły Artylerii w Odessie którą, ukończy w czerwcu 1915 roku. W stopniu chorążego otrzymuje przydział do 35. brygady artylerii armii rosyjskiej. Uczestniczy m.in. w walkach pod Przemyślem. Trzykrotnie ranny awansowany na podporucznika, a następnie na porucznika. W roku 1917 przeniesiony do artylerii konnej. W czasie wojny domowej w Rosji por. Sierżycki w grudniu 1917 roku gromadzi wokół siebie grupę żołnierzy Polaków i wraz ze sformowaną przez siebie i w pełni wyposażoną baterią dołączył do II Korpusu Polskiego. Uczestnicząc w jego walkach dostaje się do niewoli, ucieka i w Kijowie nawiązuje kontakt z Polską Organizacją Wojskową, przez pewien czas dowodzi Legią Oficerską.
Przebieg służby wojskowej:
- 1918, przedostaje się do Lublina, skierowany do Włodzimierza Wołyńskiego pod komendę rtm. Feliksa Jaworskiego
- 01.1919, w składzie powstałego " Szwadronu rotmistrza Jaworskiego" walczy z dużymi sukcesami w wojnie polsko-bolszewickiej;
- 1920, bierze udział w walkach w składzie Jazdy Ochotniczej mjr. Jaworskiego;
- 07.1920, dowodzi szwadronem 2. Lubelskiego Pułku Jazdy Ochotniczej, Brygady Jazdy Ochotniczej mjr. Feliksa Jaworskiego i w ramach operacji zwanej obecnie Bitwą Warszawską, której oddziały walczą i gromią bolszewików od Radzymina do rz. Bug i dalej w walkach pościgowych do Suwałk;
- 30.09.1920, rozkazem Naczelnego Wodza następuje rozwiązanie Jazdy Ochotniczej mjr. Feliksa Jaworskiego. Za walki z bolszewikami wyróżniony Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych i Krzyżem walecznych. Dwukrotnie ranny, w tym raz ciężko.
- od 12.1920, rtm., w składzie powstałego 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, dowódca pułku mjr. Feliks Jaworski;
- 1923, odbył szkolenie na Kursie Obserwatorów Lotniczych w Toruniu;
- 1924, kurs dla starszych oficerów kawalerii w Centralnej Szkole Kawalerii w Grudziądzu;
- 1925-1927, mjr, of. szkoleniowy 19 pu, 1927 r. na kilkumiesięczny leczeniu szpitalnym;
- 31.10.1927 - 1928, I oficer sztabu, 2 Samodzielnej Brygady Kawalerii;
- 1928 -1930, Komendant Szkoły Podoficerów Zawodowych K.O.P. w Niewirkowie;
- 08.04.1930, przybycie z K.O.P. do P3SK w Wołkowysku na stanowisko kwatermistrza;
- 11.06.1930, objęcie obowiązków kwatermistrza P3SK, szkolenie przygotowawcze do Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie;
- 21.06.1930, przeniesiony z P3SK na staż do 24 Pułku Artylerii Polowej w Jarosławiu;
- 03.08.1930, przeniesiony z P3SK na staż do 62 Pułku Piechoty w Bydgoszczy;
- 14.10.1930, po miesięcznym urlopie wypoczynkowym nie wraca już do P3SK;
- 12.1931, w dyspozycji dowódcy O.K. III;
-1932 ze względu na zły stan zdrowia został przeniesiony w stan spoczynku, nie figuruje w spisie oficerów kawalerii WP z tego roku.
Odznaczenia: Virtuti Militari , Krzyż Walecznych.
W 1939 r. aresztowany przez NKWD w swoim majątku w rejonie Wilna. Zaginiony. Prawdopodobnie osadzony w więzieniu w Wilnie i rozstrzelany 28.06.1941 r. (data na symbolicznej mogile). Miejsce stracenia i pochówku nieznane. Nie figuruje na żadnej z List Katyńskich.


Płk dypl. w st. spocz. Jan Władysław Tomasz Jordan ROZWADOWSKI
image

Płk. st. spocz. Władysław TOMASZEWICZ
image

Ppłk. st. spocz. Marek Stanisław MYSŁAKOWSKI-ŚWIESTA
image

Mjr st. spocz. Piotr POPŁAWSKI
image

Mjr w st. spocz. Władysław Stanisław KOZUBSKI
image

Mjr w st. spocz. Dawid JANOWICZ-CZAIŃSKI
image

Por. w st. spocz. Tadeusz Janusz BIAŁY
image

Por. w st. spocz. Czesław SOCHOCKI
image

Por. w st. spocz. Henryk GĄSIEWICZ
image

Por. w st. spocz. Kazimierz BISPING
image

Por w st. spocz. Adam Ludwik DZIEDZICKI
image

Ppor. w st. spocz. Maksymilian Tadeusz SAŁACIŃSKI
image

Ppor. w st. spocz. Witold BITNER
image

Ppor. w st. spocz. Henryk KURMAN
image

Ppor. w st. spocz. Leon KRZYWOBŁOCKI
image

Chor. w st. spocz. Franciszek KOZIEJ
image