W ramach projektu „Młodzi aktywni obywatele Jordanowa razem”  realizowanego wraz z partnerem Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych „MILA” w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy prowadzimy zajęcia  z młodzieżą z terenu miasta i gminy Jordanów zmierzające do utworzenia młodzieżowych rad miasta i gminy Jordanów. W ramach projektu organizowane były zajęcia warsztatowe przygotowujące młodzież do pracy w samorządach oraz zajęcia edukacyjne zmierzające do powstania gazety młodzieżowej.