W 2016 roku w ramach Rządowego Programu Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej ”Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” realizowaliśmy projekt „Zostań kawalerzystą XXI w.”. W ramach projektu odbyły się miedzy innymi szkolenia kawalerzystów Szwadronu, zajęcia edukacyjne dla młodzieży, lekcje śpiewania. Dzięki projektowi Szwadron Toporzysko uczestniczył w wielu uroczystościach patriotycznych, a zawodnicy Szwadronu w Zawodach i mistrzostwach Polski Militari.