1 września 2009 roku braliśmy udział w obchodach 70. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Wysokiej, gdzie główne uroczystości odbywają się na Cmentarzu Wojskowym. Ta rocznica była dla nas ważna nie tylko dlatego, że okrągła 70-ta i poprzedzała wyjazd na przeszło miesięczny szlak bojowy Pułku 3 Strzelców Konnych, ale przede wszystkim dlatego, że nastąpiło podczas niej poświęcenie a następnie wręczenie sztandaru naszemu Szwadronowi.

Dla nas dzień rozpoczął się wcześnie, ponieważ musieliśmy siebie i nasze konie przygotować do wyjazdu na Wysoką. Niewiele po godzinie 9:00 w 10 koni wyjechaliśmy ze stadniny w Toporzysku, reszta brała udział pieszo. W Wysokiej na łące przy Straż Pożarnej ok. godz. 10:30 zaprezentowaliśmy pokaz musztry oraz władania białą bronią. Po pokazach oddaliśmy konie luzakom i piechotą wraz z kompanią Wojska Polskiego, pocztami, lokalnymi władzami, gośćmi i osobami, które przyszły podziwiać uroczystości udaliśmy się spod Straży na Cmentarz Wojskowy.

Tam najpierw odbyło się przedstawienie zorganizowane przez grupę z Nowego Sącza, po nim Msza Święta, pod koniec której nastąpiło poświęcenie naszego Sztandaru. Zaraz po mszy nastąpiło uroczyste wręczenie Sztandaru, najpierw Wójt Gminy Jordanów Stanisław Pudo przekazał go na ręce mjr Zbigniewa Makowieckiego, który wręczył go Szwadronowi Toporzysko na ręce Dariusza Waligórskiego, a ten przekazał Sztandar pocztowi. Po prezentacji sztandaru, przemówieniach władz i złożeniu wieńców pod Pomnikiem Poległych nastąpiło wyprowadzenie sztandarów i wszyscy udali się na poczęstunek przy dworze w Wysokiej.

Kolejna część naszej uroczystości odbyła się na Folwarku w Toporzysku, gdzie wśród gości byli m.in. mjr Zbigniew Makowiecki , Lesław Kukawski, Wójt Gminy Jordanów.

Wykonanie sztandaru było możliwe dzięki hojności sponsorów. Szwadron Toporzysko pragnie podziękować wszystkim, dzięki którym przedsięwzięcie to doszło do skutku. Fundatorzy sztandaru dla toporzyskiego oddziału kawalerii to:

 

Bank Spółdzielczy w Jordanowie

mjr Zbigniew Makowiecki

Wójt gminy Jordanów

Zdzisław i Alicja Filipek

Katarzyna i Dariusz Waligórscy

Rafał Lubaszka

Joanna i Jacek Mirek

Czesława i Franciszek Kowalczyk

Bogusława i Adam Miernik

Ewa i Stanisław Nawalaniec

Stanisław Flaka

Jan Mrózek

Maria i Józef Kufel

Piotr i Bożena Czyszczoń

Stanisława i Stanisław Hopciaś

Izabela i Karol Popławscy

Stefan, Grzegorz i Tomasz Hołowczak

Henryk Bania

Szwadron Toporzysko w barwach 3PSK

 

 

 

 

 

M.K.