Szwadron Toporzysko

w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

1 maja 2010 Święto Pułkowe 3PSKŚwięto pułkowe – zawsze wiąże się z ważnym wydarzeniem, rocznicą  zwycięskiej bitwy, w której pułk okrył się sławą lub z imieniem wielkiego patrona . Święto Pułku 3 Strzelców Konnych wiąże się z  powołaniem 3PSK do życia rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z dnia 4 października 1921 roku .

Faktycznie jednak powstał dopiero 27 kwietnia 1922 roku po połączeniu szwadronów, które do tego czasu pozostawały przy dywizjach piechoty, i tak data 27 kwietnia została uznana za Święto Pułkowe.

 

W pierwszomajowy poranek pogoda niezbyt optymistycznie nastraja, ciężkie deszczowe chmury, nieprzyjemny wiatr. Godzina 5 rano - konie załadowane i wyruszamy do Olszanicy, gdzie wcześniej rozbiliśmy nasze stajnie polowe i przygotowaliśmy teren do naszego święta.

Dlaczego Olszanica ktoś spyta?

Dlatego, że to właśnie tu w Olszanicy w starym forcie austriackim 2 maja 1993 roku zostały nadane po raz pierwszy barwy Pułku 3 Strzelców Konnych 15 Krakowskiej Konnej Drużynie Harcerskiej, której komendantem był dh phm Dariusz Waligórski.

To właśnie juz w latach 80. harcerze z Mikołajem Reyem tworzyli drużynę harcerską w barwach 8 PU. Harcerze wielkim nakładem sił wyremontowali i przystosowali do swoich potrzeb poaustriacki fort i właśnie tu po raz pierwszy stanęło 10 koni. Na podstawie skrzętnie gromadzonych starych regulaminów i instrukcji zaczęło się szkolenie kawaleryjskie. To w Olszanicy w 1993 r. odbyły się po raz pierwszy pokazy wyszkolenia kawaleryjskiego dla dowódcy koła 3PSK płk Lubienieckiego i przybyłych tam oficerów i podoficerów Pułku 3 Strzelców Konnych.

 

Święto przypada 27 kwietnia, jednak za względu na długi majowy weekend przenieśliśmy uroczystości na 1 maja.

Święto rozpoczęliśmy  od wysłania delegacji na cmentarz Salwatorski na grób ostatniego dowódcy pułku w kampanii wrześniowej 39 roku, ppłk dypl. Jana Małysiaka i na cmentarz w Zabierzowie gdzie  spoczywa p. Danuta Lubieniecka –Jacobson, żona dowódcy Koła Pułkowego płk dr Bronisława Lubienieckiego. Pani Danuta Lubieniecka była duszą i ciałem Koła Pułkowego, to u niej na ul. Śląskiej odbywały się spotkania Koła, to tam było miejsce przepełnione klimatem dawnych czasów, gdzie czas uciekał niesamowicie szybko na wspomnieniach, rozmowach o tych którzy już odeszli na wieczną wartę i o tych, którzy jeszcze żyją i działają  na rzecz Koła Pułkowego. Niesamowita  gościnność p. Danusi (bo tak ją wszyscy nazywaliśmy) była znana nie tylko w naszym Kole, ale w szerokich kręgach kawaleryjskich i taką pozostała w naszej pamięci.

 

O godzinie 11 została odprawiona msza św. w kościele o.o. Kapucynów, na którą przybyli zaproszeni goście. We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe w barwach: Pułku 3 Strzelców Konnych , 8 Pułku Ułanów, 3 Pułku Szwoleżerów oraz poczet ze sztandarem NW-AK  kombatantów Armii Krajowej. Msza św. została odprawiona w intencji poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy naszego Pułku oraz w intencji śp. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w 70 rocznicę śmierci.

Po mszy została złożona wiązanka kwiatów i zapalone znicze pod tablicą pamiątkową P3SK w krypcie Loretańskiej oraz pod tablicą pamięci Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, następnie został przeprowadzony Apel Poległych na dziedzińcu przykościelnym.

Po Apelu Poległych udaliśmy się na cmentarz Rakowicki, gdzie zostały złożone wieńce i kwiaty na grobach byłych dowódców pułku  hr. Amora Tarnowskiego - pierwszego dowódcy i założyciela Pułku 3 Strzelców Konnych oraz dowódcy Koła Pułkowego płk Bronisława Lubienieckiego. Krótką przemowę wygłosił mjr Makowiecki. Dalej udaliśmy się na symboliczny grób mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” przy którym krótką przemowę wygłosił prezes oddziału krakowskiego AK kpt. Jerzy Krusenstern „Tom”.

Grób symboliczny, ponieważ mjr „Hubal” zginął  w Anielinie, a miejsce pochówku zwłok nie jest do dziś znane. Na cmentarzu Rakowickim jest grób matki mjr Dobrzańskiego i tam też jest jemu oddawany hołd.

Z cmentarza Rakowickiego udaliśmy się do Olszanicy, gdzie w starym forcie Austriackim  odbywała się dalsza część uroczystości. Po zaspokojeniu potrzeb cielesnych, czyli wspaniałym obiedzie przygotowanym przez naszą p. Jolę odbyło się zwiedzanie wystawy dotyczącej Kampanii Wrześniowej oraz naszej wyprawy konnej „Wrześniowy Szlak” upamiętniającej poległych w walce o wolną i niepodległą Polskę we Wrześniu 39 żołnierzy Pułku 3 Strzelców Konnych. Po wystawie oprowadzał i opowiadał  rtm k.o. Dariusz Waligórski.

Następnie zgodnie z planem nastąpiła defilada (podczas której nawet przyroda zaczęła nam sprzyjać, niebo się lekko wypogodziło i przestał padać deszcz), a potem pokazy musztry konnej, władania szablą, lancą, poczty węgierskiej i kładzenia konia.

Po pokazach zaprosiliśmy gości na kolację, po której nastąpił premierowy pokaz filmu z wyprawy Wrześniowy Szlak. Film powstał na podstawie materiałów kręconych w trakcie wyprawy przez 3 Pułk Szwoleżerów i materiałów Pawła Saniewskiego .Całość zmontował nasz kolega Paweł Saniewski z Zambrowa na podstawie scenariusza napisanego przez rtm k.o. Pawła Szakacza z 3PSzwol. Była to trzecia przymiarka do końcowej wersji filmu, który na pewno będziemy jeszcze poprawiać. Film spotkał się z gorącym aplauzem wszystkich naszych gości i odzwierciedla zamysł oraz trudy i znoje wyprawy.

Po premierze filmu wszyscy nasi goście bawili się przy wspólnym ognisku.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy uświetnili swoim przybyciem nasze Święto Pułkowe, a szczególnie mjr Zbigniewowi Makowieckiemu, który pomimo swoich 93 lat przyleciał z Londynu na tę uroczystość, kombatantom AK w składzie kpt. Jerzy  Krusenstern, por. Jan Molski żołnierz 5 PSK, por. Józef Heberga  żołnierz 5 PSK , ppor. Jan Kukuła, st. strz. kon. z cenz. dr Wincentemu Smolakowi - prezesowi honorowemu Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, kawalerzystom 8 PU im. Księcia Józefa Poniatowskiego z Niepołomic, kawalerzystom 3 PSZ z Warszawy, trębaczowi Pawłowi Kaczmarkowi z 17 PU im. Bolesława Chrobrego z Leszna oraz wszystkim gościom  nie wymienionym a przybyłym na nasze  święto.

Serdeczne  życzenia złożył na ręce dowódcy Szwadronu podczas rozmowy telefonicznej płk Antoni Ławrynowicz.

Szczególne podziękowania kierujemy do  Pani dr MDK DH Alicji Szydło i do Pana Wiesława Górnisiewicza – gospodarzy obiektu za wyrażenie zgody na organizację Święta na terenie fortu i za swoją obecność.

Brakowało nam w forcie „szefa” dh Zbigniewa Sabińskiego, ale jego obecność duchem czuliśmy cały czas.

st. strz. konny  Janusz Sieprawski

Projekty

Realizacja projektu 2019

Stowarzyszenie Kawaleria w ramach Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” realizuje projekt w 2019 roku, którego celem jest wsparcie działań Read More

Zostań kawalerzystą XXI w.

W 2016 roku w ramach Rządowego Programu Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej ”Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” realizowaliśmy projekt Read More

Młodzi aktywni obywatele Jordanowa razem

W ramach projektu „Młodzi aktywni obywatele Jordanowa razem”  realizowanego wraz z partnerem Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych „MILA” w ramach Read More

Młodzieżowe Rady - demokracja w praktyce

Celem projektu jest wsparcie działań 12 młodzieżowych rad z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Młodzi obywatele współpracują z ... Read More
  • 1
  • 2

Wspierają nas