Konna Wyprawa - Komarowska Potrzeba 29.08-11.09.2011Co?

Konna wyprawa Komarowska Potrzeba 2011

Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej i licealnej dotyczące historii walk narodowowyzwoleńczych Polaków w XIX i XX w. ze szczególnym uwzględnieniem działań kawalerii oraz terenu działań obejmujących dzisiejsze granice województwa Lubelskiego.

Obozowisko, wędrowna wystawa i żywe lekcje historii organizowane przez Kawalerię ochotniczą a przede wszystkim Szwadron Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego jest szeroko zakrojonym przedsięwzięciem edukacyjnym, którego celem jest nie tylko upamiętnienie tradycji walk niepodległościowych o wolność i suwerenność Rzeczypospolitej, ale także ukazanie młodemu pokoleniu patriotycznej postawy, żołnierskiego etosu i bohaterstwa Polaków walczących o wolność Ojczyzny.

Zostanie zorganizowane obozowisko na wzór wojskowy, w którym będzie można obejrzeć nie tylko pokazy musztry konnej i władania białą bronią, ale także  wystawę prezentującą losy polskich żołnierzy, ze szczególnym uwzględnieniem kawalerii, na przestrzeni XIX w., wojny polsko – sowieckiej i walk we wrześniu 1939 r.

Istotnym elementem przedsięwzięcia będzie również uhonorowanie prawdziwych uczestników tamtych wydarzeń oraz ich integracja z młodym pokoleniem. Wyprawie będzie towarzyszył konkurs zachęcający młodzież do samodzielnych poszukiwań śladów tamtych historycznych wydarzeń w swoim otoczeniu. W projekcie zaplanowano również odwiedziny przez patrole kawaleryjskie sąsiednich gmin, i spotkania w nich z mieszkańcami a zwłaszcza młodzieżą. Te odwiedziny mają na celu nie tylko pokazanie się na terenie oddalonym od obozowiska ale przede wszystkim zaproszenie mieszkańców odwiedzanych miejscowości do wizyty w naszym obozie.

 

Kiedy ?

29.08.2011 – 11.09.2011

Kto ?

Organizator Stowarzyszenie „Kawaleria”  i Stowarzyszenie Klub Sportowy BÓR”

Po co?

Edukować, kształtować postawę, budzić ducha narodowego.

Coraz szybsze tempo życia i powszechna pogoń za dobrami konsumpcyjnymi powodują, że wartości takie jak patriotyzm, odwaga, obrona słabszych są (zwłaszcza wśród młodzieży) coraz mniej popularne. Historia Polski nauczana w szkołach kojarzy się młodym ludziom z pożółkłymi fotografiami, listą dat i nudnych faktów do zapamiętania przed sprawdzianem. Świadczą o tym m.in. liczne sondaże przeprowadzane wśród młodzieży przy okazji rocznic historycznych wydarzeń, kiedy to okazuje się, że stan wojenny często mylony jest z II wojną światową, a kampania wrześniowa umiejscawiana w XIX wieku. „Ożywienie” historii poprzez jej umiejętną prezentację i dostosowany do odbiorcy przekaz może jednak szybko zmienić jej postrzeganie przez młodego człowieka. Najlepszym tego dowodem jest sukces warszawskiego Muzeum Powstania Warszawskiego, tak tłumnie odwiedzanego również przez dzieci i młodzież. Jednak to nie tylko Warszawa była miejscem obrony polskości – w każdym niemal regionie można znaleźć ślady patriotycznej walki, jednak dziś mało kto już o niej pamięta. Sposobem na ożywienie historii jest kultywowanie tradycji oręża polskiego, w tym inscenizowanie wydarzeń sprzed lat. Taki „żywy teatr” znacznie lepiej przemawia bowiem do wychowanego na obrazkach i filmach młodego człowieka, niż najlepiej nawet napisany podręcznik do historii. Wydarzenia sprzed lat stają się namacalne i realne, dzięki czemu odbiorca identyfikuje się z historycznymi postaciami – zaczyna rozumieć motywy ich działania, dostrzegać niezwykłą odwagę wobec przeciwności, którym musieli sprostać, a w końcu – doceniać ich patriotyzm i budować na tej podstawie własne przywiązanie do Ojczyzny. Dla zachowania autentyczności przekazu konieczne jest przy tym świadectwo prawdziwych uczestników historycznych wydarzeń.

Jakie mamy doświadczenie ?

KONNA WYPRAWA WRZEŚNIOWY SZLAK – zrealizowana w 2009 roku w 70 rocznicę Kampanii Wrześniowej.

Największe tego typu przedsięwzięcie od czasu rozwiązania kawalerii w LWP. W czasie 33 dni szwadron kawalerii w sile 50 kawalerzystów wraz z wyposażeniem bojowym (działko ppanc, ckm na taczance itp.) przejechał historyczną trasę walk 3 Pułku Strzelców Konnych (03.09.1039 – 06.10.1939) na dystansie ponad 700 km przez tereny 3 województw: mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego. Zostało rozbitych 10 obozowisk składających się oprócz stajni polowych i namiotów mieszkalnych z objazdowego muzeum (300m2), które odwiedziło prawie 100000 zwiedzającej młodzieży i osób dorosłych. Zorganizowano 15 pokazów galowych siłami całego szwadronu i prawie 200 pokazów siłami sekcji dla zwiedzającej publiczności. W czasie całej wyprawy codziennie uczestniczyliśmy w uroczystościach rocznicowych, pokazach i rekonstrukcjach walk.

Finansowano z środków : FIO, NCK, samorządy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego 3 województw, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego.

Z TRADYCJĄ 3 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH W PRZYSZŁOŚĆ – zrealizowany w 2010 r. projekt promował postawy  patriotyczne, jego treścią było szeroko pojęte wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu, kształtowanie postaw obywatelskich zarówno członków naszej organizacji jak i odbiorców zewnętrznych na przykładzie autentycznych postaci i wydarzeń z naszej przeszłości. W nawiązaniu do sukcesu odbytej rok wcześnie wyprawy „Wrześniowy Szlak” zorganizowano m. in. szereg obozowisk kawaleryjskich wraz z wystawą na terenie powiatu suskiego i nowotarskiego prowadząc w nich zajęcia edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich, w których uczestniczyło ok. 30000 młodzieży. Zorganizowano 7 obozowisk, 70 pokazów dla młodzieży i 14 pokazów galowych.

Finansowano z środków: FIO i samorządów powiatu suskiego i nowotarskiego.