Stowarzyszenie „Kawaleria” w 2011 roku zrealizowało projekt „Zakup wyposażenia i umundurowania dla szwadronu kawalerii ochotniczej” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 finansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

W ramach realizacji programu zakupiono 6 siodeł wojskowych wz. 36, ogłowie pelhamowe wraz z pelhamem wz. 36, 5 mundurów gabardynowych wz. 36, 2 szable bojowe, 1 szablę paradną, siodło sportowe oraz 5 par butów do jazdy konnej.

Sprzęt jest użytkowany przez członków Szwadronu Toporzysko podczas treningów oraz wyjazdów na uroczystości.