W dniach 14-15.01.2012 w Toporzysku odbyła się zbiórka naszego Szwadronu. Na początek- musztra konna w sile 2 sekcji prowadzona pod czujnym okiem ppor. kaw. och. P. Wieńcia. Po oporządzeniu koni i wspólnej kolacji przyszła kolej na zajęcia teoretyczne – test historyczny (przygotowany przez wach. kaw .och. T .Piechowicza) i referat o historii Naszego Pułku (wygłoszony przez plut. kaw. och. M. Karpierza). Kolejnym punktem zbiórki było omówienie bieżących spraw oraz zaplanowanie dalszych działań na najbliższe miesiące a także rozdzielenie zadań dla poszczególnych członków szwadronu. W niedzielę rano odbył się kolejny trening jeździecki. Tym razem musztrę poprowadził plut. kaw. och. A. Kowalczyk. Na zakończenie zbiórki jeszcze raz zostały przypomniane przydzielone wcześniej zadania. Po obiedzie wróciliśmy do domu. Następne wspólne zajęcia- 3 marca.

T.P.