W latach 1938 – 1939 odbył szkolenie w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. Po ukończeniu Szkoły w stopniu kaprala podchorążego został przydzielony do Pułku 3 Strzelców Konnych

im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego. Walki Kampanii Wrześniowej toczy w 3 szwadronie jako dowódca pocztu dowódcy szwadronu. Po rozbiciu Pułku w Kalinowym Dole dostaje się do niewoli. Resztę wojny spędza w obozie jenieckim.


Po odnalezieniu sztandaru P3SK wstępuje do Koła Żołnierzy Pułku 3 Strzelców Konnych, gdzie działa w zarządzie stowarzyszenia. Jest członkiem Rady Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma innymi zaszczytnymi odznaczeniami wojskowymi oraz cywilnymi. 
Płk Ławrynowicz był człowiekiem bardzo skromnym i zawsze skorym do niesienia pomocy. Był przyjacielem naszego Szwadronu, odznaczony Odznaką Szwadronu Toporzysko, której niestety nie zdążyliśmy mu już wręczyć. Jego wsparcie w naszych działaniach dodawało otuchy i zachęcało do dalszej pracy.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
Msza św. w intencji zmarłego odbędzie się 11 czerwca o godz. 1200 w Katedrze Polowej w Warszawie, pogrzeb o godz. 1400 na cmentarzu w Bródnie.

Szwadron Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego