W miniony poniedziałek w Warszawie pożegnaliśmy zmarłego w dniu 30 maja 2012 r. oficera Pułku 3 Strzelców Konnych pułkownika Antoniego Ławrynowicza. Uroczystość pogrzebowa rozpoczęła się o godzinie 12.00 mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Modlitwę poprzedziło objęcie przez naszych strzelców konnych warty przy urnie z prochami Pana Pułkownika i wprowadzenie pocztu sztandarowego oraz pododdziału honorowego Szwadronu Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego.

 Uroczystościom asystował także poczet sztandarowy kombatantów SGO Polesie. Msza św. z ceremoniałem wojskowym rozpoczęła się od dźwięków marsza Pułku 3 Strzelców Konnych. Obok pogrążonej w żałobie rodziny Pana Pułkownika, w jego ostatnim pożegnaniu uczestniczyli przedstawiciele organów państwowych, środowisk kombatanckich, kawaleryjskich i wojskowych. Po części liturgicznej pan Jan Ciechanowski p.o. Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, żegnając Pana Pułkownika Ławrynowicza przypomniał jego drogę wojskową oraz podkreślił zasługi w odbudowie Polski ze zniszczeń wojennych i działalność na rzecz organizacji kombatanckich.

Pan Władysław Matkowski - Prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju, wspominał udział Pana Pułkownika w kampanii 1939 r., w bitwach stoczonych przez SGO Polesie, w składzie której walczył P3SK. Za wielki wkład pracy dla Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej dziękowała Panu Pułkownikowi, niezwykle ciepłymi słowami, Pani Karola Skowrońska – Przewodnicząca Zarządu grudziądzkiej Fundacji. Po mszy św. kondukt żałobny udał się na cmentarz na Bródnie, gdzie przy dźwiękach szwoleżerskiej trąbki spoczęły prochy Pana Pułkownika Ławrynowicza.

M.F.szwadron toporzysko strzelcykonni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szwadron toporzysko