Szwadron Toporzysko

w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

ŚWIĘTO PUŁKU 3 STRZELCÓW KONNYCH
IM. HETMANA POLNEGO KORONNEGO
STEFANA CZARNIECKIEGO


(obchody w dniach 27-28 kwietnia 2013 r. Toporzysko)


„Kto ostrogą, szablą błyska,
to są strzelcy z Wołkowyska”

 


Długo zastanawiałem się, jakimi słowami zacząć relację z tegorocznych obchodów Święta Pułkowego, które w odróżnieniu od tych z lat ubiegłych, miało charakter wyjątkowy i to, w moim odczuciu pod każdym względem. Wprowadzeniem w klimat Święta Pułkowego niech będą słowa wszystkim dobrze znanej, a wyżej przytoczonej żurawiejki. Może ktoś zarzucić, że Toporzysko to nie Wołkowysk, a strzelców konnych stacjonujących w okresie dwudziestolecia międzywojennego w tamtejszym garnizonie też już nie ma, ponieważ bohater Święta, Pułk 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego przestał istnieć po rozbiciu w niemieckiej zasadzce nocą z 5 na 6 października 1939 roku w miejscowości Kalinowy Dół. Rację zatem mają badacze historii wojskowości, iż wspomniana data formalnie kończy istnienie jednostki kawaleryjskiej Drugiej Rzeczypospolitej, która zanim do tego doszło, zapisała piękną kartę w epopei kampanii jesiennej 1939 roku, znacząc przebyty szlak bojowy krwią poległych żołnierzy. Ustalone fakty historyczne dotyczące naszego Pułku są niezaprzeczalne, ale czy możemy dzisiaj zapominać o tych żołnierzach Pułku, którym udało się przeżyć drugą wojnę światową? To nie kto inny, ale właśnie ci Strzelcy Konni z Wołkowyska, wezwani przez płk Bronisława Lubienieckiego, po odnalezieniu sztandaru pułkowego, zjechali jeszcze licznie, jesienią 1980 roku do Łomży. To kawaleryjskie spotkanie, można rzec na forum Pułku, po wielu latach od zakończenia działań wojennych, zaowocowało powołaniem do życia Koła Żołnierzy Pułku 3 Strzelców Konnych. Czy następnie wieloletnia działalność Koła Żołnierzy P3SK byłaby możliwa bez ciągle pozostającego w sercach tych strzelców konnych przywiązania do Pułku, do jego tradycji i barw. Otóż uważam, że nie byłoby to możliwe. Co więcej, ludzie ci podejmując działania upamiętniające P3SK, częstokroć za punkt honoru stawiali sobie wystąpienia w przedwojennych mundurach i uczestnicząc w niezliczonych uroczystościach patriotycznych, w dalszym ciągu uważali się za żołnierzy P3SK. Dla nich - mimo upływu lat i odmiennej sytuacji społeczno politycznej, w jakiej znalazła się nasza ojczyzna po zakończeniu II wojny światowej – Pułk 3 Strzelców Konnych nadal istniał i to właśnie oni byli tego żywym świadectwem. Umiłowanie i troska o dalsze losy Pułku, w obliczu czekającego każdego z nas, wezwania przez Najwyższego Stwórcę do ostatniego raportu, doprowadziły do przekazania barw pułkowych, najpierw 15 Krakowskiej Konnej Drużynie Harcerzy, a później Szwadronowi Toporzysko. Od roku 2007 dumnie więc nosimy barwy Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego i zgodnie z wolą tych, którzy mając do tego pełne prawo nadali nam te barwy, kultywujemy tradycje P3SK z Wołkowyska. W naszej świadomości i w naszych sercach, od tego najmłodszego gimnazjalisty, aż po najstarszego wiekiem, czy stopniem kawalerzystę ochotnika, Pułk 3 Strzelców Konnych istnieje i trwać będzie, póki nosząc jego umiłowane barwy, gotowi i zdolni będziemy do wykonywania dalszych zadań i rozkazów.

Organizacja rokrocznie obchodzonego Święta Pułkowego to niebagatelne wyzwanie dla każdej formacji kawalerii ochotniczej pielęgnującej nadane jej barwy pułkowe. Szwadron Toporzysko od wielu lat organizując Święto Pułku 3 Strzelców Konnych, przynajmniej częściowo starał się nawiązywać do znanego nam, przedwojennego przebiegu, tych najważniejszych uroczystości dla każdego pułku kawalerii.

Dokonując podsumowania ubiegłorocznego „krakowskiego” Święta Pułkowego, zaczęliśmy wybiegać do roku 2013 i planów organizacji kolejnej takiej uroczystości. Właśnie w ubiegłym roku wszyscy członkowie Szwadronu zdecydowali, że skoro miejscem naszego stacjonowania jest Toporzysko, to nie gdzie indziej, ale właśnie w tym „naszym garnizonie” należy świętować kolejną rocznicę zjednoczenia szwadronów (27.04.1922 r. w Białymstoku). Konsekwencją tej decyzji było podjęte przez nas postanowienie stworzenia na terenie ośrodka jeździeckiego w Toporzysku miejsca poświęconego Pułkowi. Przez wiele miesięcy omawialiśmy jeszcze szczegóły realizacji podjętych przedsięwzięć, zanim zostały one urzeczywistnione.

Nadszedł w końcu czas wielkiego sprawdzianu. Już od samego rana w sobotę 27 kwietnia 2013 roku Garnizon Toporzysko lśnił blaskiem ostróg i kawaleryjskich szabel. W tym dniu - będącym dziewięćdziesiątą pierwszą rocznicą zjednoczenia się w Białymstoku szwadronów wchodzących w skład na nowo tworzonego 3 Pułku Strzelców Konnych – do Toporzyska zjechali kawalerzyści reprezentujący barwy: 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk Jana Hipolita Kozietulskiego, 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego, 9 Pułku Ułanów Małopolskich, 8 Pułku Strzelców Konnych. Już od godziny 9.00 rozpoczęła się rywalizacja w Militari (zawodach rozgrywanych wzorem przedwojennych Konnych Mistrzostw Wojska Polskiego), w której oprócz ekipy Szwadronu Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych, będącej gospodarzem zawodów, uczestniczyli kawalerzyści ochotnicy z 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich, 8 Pułku Ułanów i 9 Pułku Ułanów Małopolskich. Sobota, w znacznej części, była dniem rywalizacji sportowej. Rozegrano bowiem w ramach Militari konkurs ujeżdżenia, próbę terenową oraz strzelanie. Zwieńczeniem pierwszego dnia obchodów Święta Naszego Pułku była, jakże wyjątkowa i uroczysta kolacja w renesansowym Dworze na Wysokiej. Miejscu które też ma swój związek z kawalerią, ponieważ w dniach 1-2 września 1939 roku toczyła na Wysokiej boje 10 Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej pod dowództwem płk Stanisława Maczka, stawiając zacięty opór nacierającemu niemieckiemu korpusowi pancernemu. Przy śpiewie gospodarza dworu pana Antoniego Pilcha, jednocześnie grającego na lutni staropolskie utwory, zaproszona brać kawaleryjska wznosiła kolejne toasty za zdrowie obecnych pułków i przybyłego z Londynu, specjalnie na nasze obchody, oficera P3SK pana ppłk Zbigniewa Makowieckiego który jak zwykle, pełen życia i dobrego humoru, opowiadał interesujące wszystkich wspomnienia z lat służby w kawalerii. Co w naszej trudnej kawaleryjskiej służbie lekkie i relaksujące, niestety szybko się kończy, tak i dobiegła końca niezapomniana i nastrojowa kolacja w świetlicy dworu na Wysokiej.

W niedzielę 28 kwietnia 2013 roku wstać trzeba było skoro świt, bo tego właśnie dnia odbywały się główne uroczystości obchodów Święta Pułkowego. O godzinie 9.00 rozpoczęła się polowa msza święta odprawiana przez księdza proboszcza parafii Toporzysko Mariana Jurasa i przybyłego z Zamościa koncelebranta księdza ppłk Tomasza Robaczewskiego. Modlitwie za poległych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy Pułku 3 Strzelców Konnych oraz Dowódcę i członków Szwadronu Toporzysko, towarzyszyły poczty sztandarowe 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich i 8 Pułku Ułanów. Nasz Szwadron, w wyrównanym szyku konnym, wraz z dosiadającym siwych koni pocztem sztandarowym, był dla gości przybyłych na uroczystości potwierdzeniem efektywnie przebytego trudnego szkolenia kawaleryjskiego i trwania ducha jazdy polskiej oraz jej najwspanialszych tradycji. Do dzisiaj mam przed oczami nasz poczet sztandarowy, zajmujący perfekcyjnie miejsce w szyku oddziału przy odgrywanym przez orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej z Toporzyska marszu P3SK. Orkiestra strażacka w znakomity sposób zapewniła dalszą oprawę muzyczną mszy świętej, a po jej zakończeniu koncertowała dla przybyłych gości. Było nam szczególnie miło móc powitać i gościć Starostę Suskiego pana Tadeusza Gancarza, Wice Starostę Suskiego pana Jana Woźnego, Burmistrza Miasta Jordanowa pana Zbigniewa Koleckiego, Wójta Gminy Jordanów pana Stanisława Pudo, przybyłego aż z terenów ostatnich walk stoczonych przez P3SK pana Sławomira Skwarka Wójta Gminy Adamów, Przewodniczącego Rady Gminy Jordanów pana Adama Kawulę, Przewodniczącą Rady Miasta Jordanów panią Marię Pudo. Wśród modlących się w trakcie mszy i uczestniczących w dalszych uroczystościach nie zabrakło zaproszonych kawalerzystów, uczestników Militari, przedstawicieli 8 Pułku Strzelców Konnych i reprezentującego kawaleryjskie barwy Korpusu Ochrony Pogranicza pana Zdzisława Krzyżostaniaka. Wielce nas też ucieszył udział w uroczystościach młodzieży z Organizacji Strzelec z Suchej Beskidzkiej. Po zakończeniu mszy świętej dowodzący konno w trakcie uroczystości Szwadronem Toporzysko por. kaw. och. Paweł Wieńć złożył meldunek panu ppłk Zbigniewowi Makowieckiemu. Dowódca Szwadronu rtm. kaw. och. Dariusz Waligórski przemawiając do zebranych gości, przedstawił genezę P3SK i obecną działalność Szwadronu Toporzysko, kultywującego tradycje tej jednostki kawaleryjskiej. Po odczytaniu okolicznościowego rozkazu dowódcy szwadronu nastąpiło uhonorowanie odznakami pamiątkowymi Szwadronu Toporzysko panów Starosty Suskiego Tadeusza Gancarza i wachm. kaw. och. Piotra Kamińskiego. Odznakami Szwadronu Toporzysko wyróżniono także członków naszego szwadronu, tj. strz. kon. kaw. och. Wacława Borkowskiego, st. strz. kon. kaw. och. Jana Jabconia i st. strz. kaw. och. Piotra Wolskiego. Szczególne, bo w formie pięknie opracowanych dyplomów, podziękowania za pomoc w działalności Szwadronu Toporzysko, odebrali panowie: ppłk Zbigniew Makowiecki, Starosta Suski Tadeusz Gancarz, Wice starosta Suski Jan Woźny, Wójt Gminy Jordanów Stanisław Pudo, Wójt Gminy Adamów Sławomir Skwarek, właściciel firmy „Drewal” Zdzisław Filipek, Adam Ślęczek, Grzegorz Marzec, rtm kaw. och. Tadeusz K?hn i rtm kaw. och. Robert Woronowicz.

Chwilą na którą wszyscy zebrani oczekiwali, było poświęcenie przez księdza proboszcza Mariana Jurasa, przy udziale księdza kapelana Tomasza Robaczewskiego i następnie odsłonięcie przez ppłk Zbigniewa Makowieckiego pomnika poświęconego poległym, pomordowanym i zmarłym w latach 1815 – 2013 żołnierzom Pułku 3 Strzelców Konnych. Pomnik ten tworzą głazy pochodzące z miejscowości Kalinowy Dół, gdzie P3SK nocą 5/6 października 1939 roku został rozbity w walce. Przeniesienie tych właśnie potężnych głazów do Toporzyska jest symbolem trwania historii Naszego Pułku. Po apelu poległych, po raz pierwszy odczytanym przy pomniku Strzelców Konnych 3 Pułku, przy dźwiękach szwoleżerskich trąbek nastąpiła defilada kłusującego Szwadronu Toporzysko. Wyprowadzenie pocztów sztandarowych zakończyło uroczystości odsłonięcia pomnika Żołnierzy P3SK.

Dalsza część drugiego dnia obchodów Święta Pułkowego to kolejne konkurencje zawodów Militari (skoki, władanie białą bronią) a także rozgrywanych Zawodów o Puchar Babiej Góry.

Występom poszczególnych ekip i jeźdźców indywidualnych z ogromnym zainteresowaniem kibicowali licznie przybyli mieszkańcy Toporzyska oraz zaproszeni goście. Tryumfatorem Militari i zdobywcą buzdyganu płk Bronisława Lubienieckiego został chor. kaw. och. Bartłomiej Przybyś na klaczy By Life Top reprezentujący Szwadron Toporzysko, drugie miejsce przypadło również dla naszego reprezentanta plut. kaw. och. Andrzeja Kowalczyka na klaczy Pianola, a jako trzeci zawody ukończył rtm. kaw. och. Jan Znamiec na skarogniadym Carbit II. Osiągnięty przez naszych kolegów sukces stanowi piękne nawiązanie do osiąganych przez oficerów P3SK zwycięstw w Militari w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zakończeniem obchodów Święta Pułku 3 Strzelców Konnych w Toporzysku była kolacja z ogniskiem i jak zawsze wyśmienitymi specjałami przygotowanymi przez Panie z Toporzyska.

W dniu 29 kwietnia 2013 roku, już nie w Toporzysku, ale w Krakowie delegacja Szwadronu Toporzysko składała okolicznościowe wiązanki kwiatów na grobach Dowódców Pułku.
Do zobaczenia na następnym Święcie Pułkowym.

Pułk 3 Strzelców Konnych niech żyje !por. kaw. och. Mirosław First


 

Projekty

Realizacja projektu 2019

Stowarzyszenie Kawaleria w ramach Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” realizuje projekt w 2019 roku, którego celem jest wsparcie działań Read More

Zostań kawalerzystą XXI w.

W 2016 roku w ramach Rządowego Programu Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej ”Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” realizowaliśmy projekt Read More

Młodzi aktywni obywatele Jordanowa razem

W ramach projektu „Młodzi aktywni obywatele Jordanowa razem”  realizowanego wraz z partnerem Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych „MILA” w ramach Read More

Młodzieżowe Rady - demokracja w praktyce

Celem projektu jest wsparcie działań 12 młodzieżowych rad z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Młodzi obywatele współpracują z ... Read More
  • 1
  • 2

Wspierają nas