Latem 1683 roku, Jan III Sobieski, z Bożej łaski król Polski, wyruszył z Krakowa na odsiecz oblężonemu Wiedniowi. W dniu 12 września 1683 roku poprowadził do walki armię, która dała odpór tureckiej inwazji. W bitwie pod Wiedniem udział brały różne rodzaje wojsk, lecz decydującego uderzenia dokonała kawaleria.
250 lat później, dla upamiętnienia doniosłego zwycięstwa, z inicjatywy marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się na krakowskich Błoniach wielka rewia, w której wzięło udział 12 pułków kawalerii.

80 lat po tamtych wydarzeniach, Federacja Kawalerii Ochotniczej zrzeszająca stowarzyszenia kultywujące tradycje pułków kawalerii II Rzeczypospolitej, zorganizuje na krakowskich Błoniach wielką rewię nawiązującą do rewii z 1933 roku. Współcześni kawalerzyści ochotnicy, ułani ze Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego oraz jednostki Wojska Polskiego będące spadkobiercami tradycji przedwojennych pułków kawalerii, mają nadzieję nie tylko unaocznić piękno i malowniczość przedwojennych defilad, ale pragną także przypomnieć o walkach narodowowyzwoleńczych Polaków z XIX i XX wieku. Dodatkową okazją ku temu jest przypadająca w tym roku 150 rocznica powstania styczniowego.

Pomiędzy 9 a 22 września, rozbite przez nas kawaleryjskie obozowisko będzie żywą lekcją historii dla młodzieży. W tym czasie przeprowadzimy cykl zajęć edukacyjnych, projekcje filmów, pokazy wyszkolenia. Zwieńczeniem przedsięwzięcia będzie defilada oraz finał zawodów Militari (22 września).