Zdjęcia z pokazu w drugim dniu funkcjonowania obozowiska Wielkiej Rewii Kawalerii na Błoniach w Krakowie