Poniżej materiały wideo jakie się ukazały w mediach o Wielkiej Rewii Kawalerii we wrześniu 2013 r. na krakowskich Błoniach.