Stało się już tradycją, że corocznie odwiedzamy groby, aby oddać cześć żołnierzom naszego pułku.

Tak też było i w tym roku. Wieczorna wizyta z chorążym kaw. och. Markiem Sroczyńskim, naszymi rodzinami i znajomymi na cmentarzach Rakowice i Salwator w Krakowie, choć są położone tak daleko od Wołkowyska, to na nich pochowanych jest tak wiele osób związanych z historią Pułku 3 Strzelców Konnych. Pierwszy dowódca pułku płk Marcin Amor hrabia Tarnowski, płk Bronisław Lubieniecki organizator i wieloletni dowódca Koła Żołnierzy 3 PSK, ostatni dowódca Pułku z czasów Kampanii Wrześniowej płk Jan Małysiak oraz osoby tak ważne dla historii kawalerii jak gen. Bolesław Wieniawa Długoszowski oraz mjr. Henryk Dobrzański – Hubal i mjr. Adam Królikiewicz.

 

"A choć ich życia płomień zgasł,
To myśli o nich
Są przecież w nas..."

Maria Czerkawska "Zaduszki" (fragment)

W tym czasie zadumy, wspomnień o zmarłych, a także lekcji historii, obowiązku patriotycznego i polskich tradycji Święta Zmarłych, „PAMIĘTAMY”.

To z szacunku, miłości, tęsknoty i emocji dla tych osób, nawet gdy ich nie znaliśmy. W końcu my wszyscy umrzemy, mając tę nadzieję, że gdy nas nie będzie, to ktoś będzie się opiekował naszym grobem.

 

 

plut. kaw. och. Mirosław Bajak