W dniu 1 września 2014 r. na Wysokiej odbyły się uroczystości związane z 75  rocznicą wybuchu II wojny światowej. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w miejscowym kościele, z udziałem kompanii honorowej 6 Batalionu Dowodzenia 6 Pomorskiej Brygady Powietrzno - Desantowej oraz pocztów sztandarowych. Po zakończeniu mszy, uczestnicy uroczystości przemaszerowali na cmentarz poległych w czasie wrześniowych walk na Wysokiej żołnierzy 10 Brygady Zmotoryzowanej oraz  mieszkańców wsi Wysoka, którzy również w czasie tych bojów oddali swoje życie broniąc Ojczyzny przed hitlerowskim agresorem.

Na cmentarzu nastąpiło odczytanie apelu poległych oraz salwa honorowa ku pamięci poległych. Chór Vox Altisona z Osielca przedstawił program słowno – muzyczny o tematyce wojennej. Po złożeniu wieńców i wiązanek kwiatów przez delegacje lokalnych władz rządowych i samorządowych oraz organizacji społecznych i szkół, przed pomnikiem poległych na Wysokiej, trębacz odegrał utwór „Śpij kolego”, który zamknął tą część uroczystości. Po krótkiej przerwie, na polanie, naprzeciwko cmentarza i pomnika, kawalerzyści Szwadronu Toporzysko wykonali pokaz musztry konnej oraz zademonstrowali licznie przybyłej na uroczystości publiczności, umiejętności władania lancą i szablą. W całości tegorocznych obchodów rocznicowych  na Wysokiej uczestniczył pan ppłk Zbigniew Makowiecki, który w swoim życiorysie oficerskim zapisał także służbę pod dowództwem gen. Stanisława Maczka, jako żołnierz 10 Pułku Dragonów.

por. kaw. och. Mirosław First