W dniach  od 1 do 5 października 2014 roku w Woli Gułowskiej odbyły się I Polowe Manewry Kawalerii Ochotniczej. Organizatorami Manewrów byli: Federacja Kawalerii Ochotniczej, Gmina Adamów oraz Szwadron Toporzysko. W manewrach uczestniczyło około 70 kawalerzystów ochotników, reprezentujących barwy różnych przedwojennych pułków kawalerii. Pierwszy dzień Manewrów upłynął na zajęciach terenowych, których celem była głównie ocena przez dowódców plutonów, dotychczas nabytych umiejętności kawaleryjskich przez przydzielonych do poszczególnych oddziałów uczestników manewrów. Kolejne dwa dni manewrów, to gra wojenna, w trakcie której każdy z plutonów realizował zadania bojowe wyznaczone na dany dzień przez oficerów sztabowych, z przerwą na nocleg w miejscowościach znajdujących się na mapie ćwiczeń, tj. Burzec i Hordzieżka. Po wykonaniu zadań taktycznych obydwa plutony powróciły do wyznaczonej kwatery w  Woli Gułowskiej, gdzie miały miejsce treningi musztry konnej całości pododdziałów, prowadzone przez rtm. kaw. och. Roberta Woronowicza.

W dniu 4 października 2014 r. uczestnicy Manewrów wzięli udział w uroczystości wręczenia sztandaru Gimnazjum im. SGO Polesie w Adamowie oraz w wieczornym uroczystym capstrzyku przy grobie poległych żołnierzy Pułku 3 Strzelców Konnych w Kalinowym Dole. Ostatni dzień pobytu w Woli Gułowskiej, to uroczystości związane z nadaniem sztandaru Gimnazjum im. Pułku 3 Strzelców Konnych w Woli Gułowskiej oraz „Rewia kawalerii” na błoniach przy klasztorze ojców karmelitów, która zgromadziła około 3 tysięczną publiczność, nagradzającą gromkimi brawami demonstrujących swe umiejętności kawalerzystów ochotników. W ramach Rewii, odbył się również konkurs władania szablą. Spośród dwunastu stających do rywalizacji kawalerzystów ochotników, najlepszymi okazali się być: wachm. kaw. och. Andrzej Kowalczyk, kpr. podch. kaw. och. Paweł Urban oraz ułan Sebastian Kowal.

Swoją obecnością na Manewrach zaszczycił nas pan ppłk Zbigniew Makowiecki, Prezes Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii w Londynie. Mimo przeżytych już 98 lat, pan Pułkownik, jak zwykle był w dobrej formie i inspekcjonował poszczególne wydarzenia związane z Manewrami.

Niezwykle miło mi wspomnieć udział w sobotnio – niedzielnych uroczystościach w Kalinowym Dole i Woli Gułowskiej, kompani honorowej 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Przybyli na nasze zaproszenie żołnierze Batalionu Dowodzenia 15 GBZ na czele z dowódcą batalionu panem ppłk Andrzejem Gładyszem, uświetnili asystą wojskową przeprowadzone uroczystości.


por. kaw. och. Mirosław First