Ryczów – wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim. Założona na początku XIV wieku przez cystersów z Krakowa.

Mieści się tam dwór Piaseckich, którego niegdyś gospodarzem był generał Zygmunt Piasecki (1893-1954), osoba wspaniała i barwny dowódca, który jako jedyny kawalerzysta II Rzeczypospolitej Polskiej, trzykrotnie otrzymał krzyż Virtuti Militari. Dowódca 7 Pułku Ułanów Lubelskich i Krakowskiej Brygady Kawalerii.


Na uroczystości z okazji 60 rocznicy śmierci generała Szwadron Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych został zaproszony przez wnuczkę pana generała panią Martę Tarabuła - Prezesa Fundacji Pałac w Ryczowie.

Poczet sztandarowy naszego szwadronu asystował w mszy świętej w miejscowym kościele, odprawianej w intencji pana generała Piaseckiego. Z placu kościelnego wyruszyliśmy konno do pałacu Piaseckich, pod dowództwem naszego nowego dowódcy por. kaw. och. Mirosława Firsta (na klaczy Adria), wraz ze sztandarem Szwadronu, prowadząc cały pochód uczestników uroczystości, z licznymi pocztami sztandarowymi oraz kompanią honorową i orkiestrą 6 Pomorskiej Brygady Powietrzno – Desantowej. Tam w scenerii urokliwego parku i zabudowań pałacowych, uczestniczyliśmy w części oficjalnej uroczystości upamiętniających 60- tą rocznicę śmierci Pana Generała, tj. w apelu poległych i przemówieniach towarzyszących otwarciu Izby Jego pamięci.

Po tej części uroczystości, na murawie sąsiadującego z Pałacem  boiska szkolnego, pluton reprezentacyjny Szwadronu Toporzysko wykonał pokaz musztry konnej pododdziału. Pluton oraz sekcje, sprawnie zmieniały szyki, trójkami, dwójkami, pojedynczo etc.

Po zakończeniu pokazu musztry pododdziału, na plac wyjechała sekcja 6 kawalerzystów, którzy prezentowali swoje umiejętności w zakresie wyszkolenia władania lancą, zaczynając od pozycji statycznej, a następnie ruszając całą sekcją w stępie. W dalszej części pokazów, na 4 równolegle rozłożonych torach pozorników kawalerzyści w pełnym galopie prezentowali nabyte umiejętności władania szablą i lancą. Strzelcy konni z szablami, ścinali łozy z góry, od dołu (abisynki) i od ucha, a pozostali władając lancami, prezentowali zbieranie pierścieni z pozorników, kłucia z lewej i prawej na leżącego przeciwnika oraz obronę „młyńcem głowę chroń”.

Na sam koniec pokazów, defilada pod dowództwem por. kaw. och. Mirosława Firsta przed zebranymi gośćmi i publicznością, która mimo mglistej i mroźnej pogody ochoczo oklaskiwała Kawalerzystów.

Po zakończeniu pokazów zostaliśmy zaproszeni do Pałacu, gdzie zwiedzaliśmy jego wnętrza i ugoszczono nas pyszną grochówką.

Wyjazd był udany, a z pewnością zostanie długo w pamięci naszego nowego dowódcy Szwadronu Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych por. kaw. och. Mirosława Firsta, gdyż była to jego pierwsza oficjalna uroczystość jako dowódcy szwadronu, gdzie dowodził zarówno spieszonym pocztem sztandarowym jak i całym reprezentacyjnym konnym plutonem Szwadronu, prowadząc przy tym pokazy musztry konnej, jak i pokazy władania białą bronią.

W imieniu swoim i kolegów, życzymy samych sukcesów w dowodzeniu Szwadronem naszemu nowemu Dowódcy.


st. strzelec kaw. och Kłos Marcin