Szwadron Toporzysko

w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

W dniach 24 26.04.2015 roku odbyły się obchody 200. rocznicy powstania Pułku 3 Strzelców Konnych.

W piątek 24.04 zostały rozegrane pierwsze konkursy zawodów militari ujeżdżenie oraz cross.

 

O godzinie 20:30 rozpoczął się uroczysty capstrzyk przed głazem upamiętniającym żołnierzy Pułku 3 Strzelców Konnych. Uroczystości odbyły się przy udziale kompanii honorowej Batalionu Dowodzenia 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporzysku. Wśród przybyłych gości obecni byli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz członkowie rodzin żołnierzy pułku. Oprócz kawalerzystów w barwach Szwadronu Toporzysko, wystąpili także reprezentanci oddziałów: 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich, 3 Pułku Ułanów Śląskich, 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego, 9 Pułku Ułanów Małopolskich, 15 Pułku Ułanów Poznańskich i 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego.

Wszystkich uczestników uroczystości przywitał dowódca Szwadronu Toporzysko Pan por. kawalerii ochotniczej Mirosław First.
Odczytano apel poległych, orkiestra odegrała Marsz Pułku 3 Strzelców Konnych, głos zabrał ostatni żyjący żołnierz Pułku pan ppłk Zbigniew Makowiecki.
W sobotę przed południem została rozegrana druga część zawodów militari przegląd mundurowy, konkurs władania białą bronią, strzelanie z konia oraz skoki.
Nagrodę przechodnią buzdygan płk. dr Bronisława Lubienieckiego wygrał wachm. Kaw. och. Grzegorz Wojtaczka na koniu Zamęt. Pozostałe wyniki konkursów zamieszczono na stronie Szwadronu Toporzysko.
Osobnymi zawodami był konkurs wyszkolenia sekcji, w którym oprócz Szwadronu Toporzysko udział wzięły jeszcze ekipy: 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich, 9 Pułku Ułanów Małopolskich, 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego 20 Pułku Ułanów.

Reprezentacja Szwadronu Toporzysko okazała się najlepszą w tej konkurencji.

W godzinach wieczornych, dla zaproszonych gości, rozpoczął się bal na Zamku Tarnowskich w Suchej Beskidzkiej. Dowódca Szwadronu Toporzysko wręczył gościom honorowym odznaki 200-lecia powstania Pułku 3 Strzelców Konnych. Tradycyjnie tańczono Poloneza, wzniesiony został toast za Najjaśniejszą Rzeczpospolitą. O północy na zamkowym dziedzińcu wzniesiono również toast za zdrowie konia, którego specjalnie na tą okazję przyprowadzono na dziedziniec zamku. Dowódca Szwadronu Toporzysko szablą pokroił tort przygotowany specjalnie na Święto Pułkowe. Później odśpiewano w zamkowych krużgankach znane i lubiane żurawiejki.

Zabawa była przednia tańce trwały w niesamowitej aurze aż do białego rana.

W niedzielę kawalerzyści przemaszerowali stępem z ośrodka KS „Bór” w Toporzysku na rynek w Jordanowie. Tam odbyły się najważniejsze uroczystości obchodów 200 – lecia powstania Pułku. Mszę św. polową odprawił przedstawiciel Biskupa Polowego Wojska Polskiego, Proboszcz Katedry Polowej WP ksiądz ppłk Władysław Maciej Kozicki, a koncelebrował ją proboszcz parafii w Jordanowie – ksiądz Paweł Gunia. Następnie odbył się uroczysty apel 200 – lecia Pułku. Odczytano rozkaz specjalny dowódcy Szwadronu Toporzysko. W trakcie apelu wręczono też wyróżniającym się kawalerzystom naszego Szwadronu odznaczenia państwowe i resortowe, a otrzymali je:
‒ rtm. kaw. och. Dariusz Waligórski Złoty Krzyż Zasługi;
‒ por. kaw. och. Mirosław First i st. wachm. kaw. och. Marcin Layer Srebrne Krzyże Zasługi;
‒ por. kaw. och. Mirosław First, plut. kaw. och. Mirosław Bajak, st. wachm. kaw. och. Marcin Layer, chor. rez. Janusz Sieprawski, plut. kaw. och. Andrzej Ryś i wachm. Kaw. och. Michał Karpierz medale „Pro Patria”;
‒ ppor. rez. Bartłomiej Czech-Kosiński, chor. kaw. och. Marek Sroczyński i wachm. kaw. och. Michał Karpierz medale Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej.

Awans na stopień plutonowego kawalerii ochotniczej otrzymał kapral kawalerii ochotniczej Marcin Kłos. Na stopień starszego strzelca konnego kawalerii ochotniczej awansowano strzelców konnych: Wacława Borkowskiego, Zygmunta Ogiegło, Filipa Ślęczka, Mateusza Jaroszewskiego, Mateusza Jąkałę, Tomasza Marcia, Łukasza Rostka, Michała Krawczyka.

Na wniosek Kapituły Odznaki Szwadronu Toporzysko, Dowódca Szwadronu przyznał Odznakę Honorową Szwadronu Toporzysko panu ppłk Andrzejowi Gładyszowi oraz panu Zbigniewowi Kozakowi.

Przyznano także prawo do noszenia odznaki Szwadronu Toporzysko: plut. kaw. och. Marcinowi Kłosowi, st. strz. kaw. och. Zygmuntowi Ogiegło, st. strz. kaw. och. Mateuszowi Jaroszewskiemu, st. strz. kaw. och. Tomaszowi Marciowi, st. strz. kaw. och. Łukaszowi Rostkowi, st. strz. kaw. och. Mateuszowi Jąkale.

W trakcie uroczystego apelu nastąpiło również bardzo ważne dla historii Szwadronu wydarzenie pan ppłk Zbigniew Makowiecki w asyście Dowódcy Szwadronu Toporzysko por. kaw. och. Mirosława Firsta przekazał prawo do noszenia barw i tradycji pułkowych Batalionowi Dowodzenia 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Proporzec w barwach pułkowych przytroczony do lancy kawaleryjskiej pan ppłk. Makowiecki wręczył najpierw inicjatorowi tego wydarzenia, tj. byłemu dowódcy Batalionu Dowodzenia panu ppłk Andrzejowi Gładyszowi, który następnie przekazał proporzec obecnemu dowódcy batalionu – mjr Wojciechowi Łączyńskiemu.

Największym „gościem” uroczystości była publiczność, której obchody i ich forma szczególnie przypadły do gustu, co okazano gromkimi brawami.

Uroczystości na rynku w Jordanowie zakończyła defilada, po której kawalerzyści stępem ruszyli ku Zespołowi Szkół na Chrobaczem. Pokazy na przyszkolnej łące były ciężkie do zrealizowania ze względu na bardzo nierówne podłoże, jednak publiczność była zachwycona wykonaniem trudnych manewrów. Pluton rozdzielił się na kilka sekcji, które przed publicznością prezentowały z osobna różne elementy musztry konnej. Dalej pluton ponownie się połączył i już wspólnie wykonywał manewry. Aby urozmaicić obchody najbardziej doświadczeni kawalerzyści zaprezentowali swoje umiejętności we władaniu białą bronią. Po pokazach zostały wręczone nagrody, odbyła się loteria fantowa i strzelcy wraz z końmi udali się w stronę czekających na nich koniowozów.

Warto wspomnieć nie tylko o ogromnym wkładzie jaki w organizację obchodów 200 – lecia Pułku włożyli wszyscy kawalerzyści, lecz także o naszym partnerze, tj. Fundacji Lotto - Milion Marzeń, która wspierała podjęty przez nas trud.
Bez pomocy i życzliwości sponsorów przeprowadzenie tak ogromnego przedsięwzięcia nie było by możliwe. Dziękujemy za okazaną sympatię i wsparcie finansowe: Starostwu Powiatowemu w Suchej Beskidzkiej, Wójtowi Gminy Jordanów, Burmistrzowi Miasta Jordanów, Dyrektorowi Domu Kultury Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, Sklepowi jeździeckiemu Horse-Trade z Krakowa, Sklepowi jeździeckiemu – Step z Nowego Targu, Batalionowi Dowodzenia 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, panom: ppłk Andrzejowi Gładyszowi, Zbigniewowiu Kozakowi, Leszkowi Talarczykowi, Zdzisławowi Filipkowi z Firmy Drewal.

st. strz. kaw. och. Łukasz Rostek

 

Do komitetu honorowego obchodów 200-lecia Pułku 3 Strzelców Konnych należą:
Jerzy Miller Wojewoda Małopolski
Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego
Józef Guzdek Biskup Polowy WP
Joanna Bobowska poseł na Sejm RP
Andrzej Krzysztof Kunert – Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
ppłk Zbigniew Makowiecki Kanclerz Kapituły Barw i Tradycji Kawalerii i Artylerii Konnej II RP
płk Piotr Bieniek z-ca dowódcy 15 GBZ
ppłk Andrzej Gładysz
Jan Stanisław Ciechanowski Kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób represjonowanych
Jacek Soska Radny Sejmiku Woj. Małopolskiego
Grzegorz Sołtysiński członek Zarządu Totalizatora Sportowego
Józef Bałos Starosta Suski
Włodzimierz Wolski – v-ce Starosta Łukowski
Iwona Bilska Burmistrz Miasta Jordanów
Stanisław Pudo Wójt Gminy Jordanów
Sławomir Skwarek Wójt Gminy Adamów


st. strz. kaw. och. Łukasz Rostek

Projekty

Realizacja projektu 2019

Stowarzyszenie Kawaleria w ramach Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” realizuje projekt w 2019 roku, którego celem jest wsparcie działań Read More

Zostań kawalerzystą XXI w.

W 2016 roku w ramach Rządowego Programu Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej ”Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” realizowaliśmy projekt Read More

Młodzi aktywni obywatele Jordanowa razem

W ramach projektu „Młodzi aktywni obywatele Jordanowa razem”  realizowanego wraz z partnerem Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych „MILA” w ramach Read More

Młodzieżowe Rady - demokracja w praktyce

Celem projektu jest wsparcie działań 12 młodzieżowych rad z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Młodzi obywatele współpracują z ... Read More
  • 1
  • 2

Wspierają nas