Już kolejny rok z rzędu reprezentacja Szwadronu Toporzysko uczestniczyła w chyba najważniejszym święcie dla Kawalerii Ochotniczej, czyli Święcie Kawalerii Polskiej, które zostało ustalone 9 października 2009 na pamiątkę bitwy pod Komarowem. Szwadron w sile sekcji z pocztem sztandarowym, wraz ze Szwadronem Kawalerii WP, innymi szwadronami Kawalerii Ochotniczej oraz Sekcją Stołecznej Policji Konnej, w pierwszy weekend września ruszył na przemarsz i defiladę warszawskimi ulicami. W tym roku przemarsz prowadził ulicami starej części Warszawy na plac J. Piłsudskiego.

 

Na placu odbyła się uroczysta zmiana warty, złożenie wiązanek oraz defilada przed trybuną honorową, po czym kawalerzyści wrócili na ulicę kozielską. Następnego dnia na kozielskiej odbyła się część piknikowa, która rozpoczęła się od wjazdu Szwadronu Kawalerii WP oraz pododdziałów Kawalerii Ochotniczej. Na płycie głównej odbyło się nabożeństwo poświęcone Kawalerii Polskiej, po którym zastępca dowódcy Garnizonu Warszawa wygłosił przemówienie do zgromadzonych kawalerzystów, jak i tłumnie zebranych mieszkańców Warszawy. Po części oficjalnej odbyła się ceremonia udekorowania zwycięzców Mistrzostw Polski Kawalerii.

W tym roku na podium stanęli tylko kawalerzyści ochotnicy, gdyż Szwadron Kawalerii Polskiej WP nie wystawił swoich reprezentantów w mistrzostwach (nie wystawił ich także do kwalifikacji do mistrzostw). Po ceremonii dekoracji i rundzie honorowej zwycięzców tegorocznych mistrzostw dla zgromadzonej publiczności odbyły się pokazy wyszkolenia kawalerii, pokaz musztry konnej, jak również władania białą bronią. Można było także zobaczyć wyszkolenie obecnie działających jednostek Wojska Polskiego.

Obok płyty głównej od wczesnych godzin tętniło życiem na pikniku zorganizowanym z okazji święta, na którym również było wiele atrakcji, wystawców oraz degustacja "wojskowej" kuchni. Młodzież i dorośli mogli oglądać m. in. różne rodzaje broni, obecne umundurowania, jak również pojazdów używanych w wojsku.

plut. kaw. och. Kłos Marcin

Szwadron Toporzysko