W sobotę 28 kwietnia mjr Makowiecki złożył wizytę w naszym macierzystym ośrodku w Toporzysku obserwując miedzy innymi musztrę oddziału konno oraz pokaz władania białą bronią. Nic chyba nie może być dla nas większą nagrodą jak łza wzruszenia w oku wielce zasłużonego kombatanta.