Szwadron Toporzysko

w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

W dniach 21-22 października br. odbył się w Warszawie Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Federacji Kawalerii Ochotniczej RP. W dwudniowym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 14 oddziałów w barwach 1 i 3 Pułku Szwoleżerów, 1, 3, 8, 9, 13, 15, 20 i 23 Pułku Ułanów oraz 2 PSK, P3SK i Stowarzyszenia „Przysiecz”. 

Zjazd Delegatów uchwalił nowy statut Federacji oraz regulaminy: Członkowski, Sądu Honorowego i Popisu Oddziału. Delegaci wybrali także skład Zarządu Federacji, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego na 4-letnia kadencję.


W skład Zarządu FKO RP weszli:
1. rtm. kaw. och. ZNAMIEC Jan – Prezes Zarządu
2. rtm. kaw. och. WALIGÓRSKI Dariusz – V-ce Prezes Zarządu
3. rtm. kaw. och. SZAKACZ Piotr – V-ce Prezes Zarządu – Komendant CWKO
4. rtm. kaw. och. URBAN Jan - Skarbnik
5. por. kaw. och. ŻMUDZKI Franciszek – Sekretarz
6. rtm. kaw. och. KAMCZYK-GODOWSKI Zbigniew
7. rtm. kaw. och. MAZUR Robert
8. por. kaw. och. PIEKARCZYK Piotr
9. ppłk. Rez. WP GŁADYSZ Andrzej


W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
1. ppor. kaw. och. ŁANKOWSKI Arkadiusz
2. chor. kaw. och. GALARA Robert
3. ułan ANDRZEJAK Michał


W skład Sądu Honorowego weszli:
1. por. kaw. och. FIRST Mirosław - Przewodniczący
2. por. WP KOWALCZYK Kamil
3. ppor. rez. WP CZECH-KOSIŃSKI Bartłomiej
4. chor. kaw. och. KOWASKI Mariusz
5. chor. kaw. och. WLAZŁO Dariusz

Warszawa, dnia: 22 października 2017r.

por. kaw. och. Franciszek Żmudzki
Sekretarz Zarządu FKO RP

Wspierają nas