W dniach 22 i 23 sierpnia wzięliśmy udział w Jubileuszowym XX Zjeździe Kawalerzystów II RP w Grudziądzu objętym honorowym patronatem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Miasto to było międzywojennym Centrum Wyszkolenia Kawaleri. 23 sierpnia w sile sekcji w szyku konnym uczestniczyliśmy w głównej części zjazdu na

Błoniach Nadwiślańskich, gdzie wraz z reprezentacyjnym szwadronem kawalerii WP oraz 11 innymi pododdziałami kawalerii ochotniczej defilowaliśmy oraz współtworzyliśmy ”Festyn Kawaleryjski dla Społeczeństwa”. Wieczorem zaproszeni zostaliśmy na spotkanie w Centrum Kultury , gdzie odbył się występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego i wystąpienia okolicznościowe. W przerwie pomiędzy występami oglądać można było specjalne wystawy „Zjazdy Kawalerzystów w Grudziądzu” oraz „Współczesna Kawaleria Wojsk Lądowych”. W trakcie wieczornych uroczystości na ręce naszego dowódcy Dariusza Waligórskiego złożone zostały podziękowania od organizatorów Zjazdu. W ten wieczór w Grudziądzu zostały też wręczone dowódcom pododdziałów związanych z Federacji Kawalerii Ochotniczej. pierwsze odznaki tej organizacji.

 

 

 

Zapraszamy także do przeczytania relacji na portalu internetowym miasta Grudziądz.

 

Z Grudziądzkiej prasy: