Dnia 1 września wzięliśmy udział w uroczystościach zawiązanych z 69 rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz 66. rocznicą powstania I Dywizji Pancernej, które odbyły się pod Pomnikiem Poległych na Cmentarzu Wojskowym w Wysokiej.