6 września 2008 roku na toporzyski folwark zawitał rajd straży pożarnej dla młodzieży. Przyjechali oni tu do jednego z "Podbabiogórskich ekomuzeów" mieszczącego się na terenie naszego ośrodka jeździeckiego, jak i, a może przede wszystkim na spotkanie z tradycją przedwojennej kawalerii kultywowaną przez

nasze stowarzyszenie. Specjalnie dla tej grupy zorganizowaliśmy pokazy paradnej musztry kawaleryjskiej, władania białą bronią oraz krótki opis międzywojennej kawalerii i historii naszego pułku. Występowaliśmy w sile 7 kawalerzystów wraz z końmi.