W dniach 17-19 października 2008 na hipodromie WLKS „Krakus” w Swoszowicach odbyły się Mistrzostwa Małopolski w Ujeżdżeniu, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Ujeżdżeniu i Regionalne Zawody w Ujeżdżeniu. pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego.
W Niedziele po rozstrzygnięciu wszystkich konkursów przed ceremonią dekoracji odbył się pokaz musztry sekcji naszego Szwadronu oraz pokaz władania białą bronią.

W pokazie musztry wzięli udział: P. Wienć (dowódca), K. Giergiel, A. Kowalczyk, B. Przybyś, S. Przybyś, M. Sroczyński, M. Stąpor, P. Janicki. W pokazie władania białą bronią uczestniczyli: A. Kowalczyk, B. Przybyś i S. Przybyś.
strz. kon. Sławomir Przybyś