Szwadron Toporzysko

w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego

Stowarzyszenie Kawaleria - Organizacja Pożytku Publicznego - nr KRS: 0000350813

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Końcem roku 2017 od 1 do 17 grudnia na terenie Klubu Sportowego Bór dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Obrony narodowej zorganizowano Szkoleniowy zjazd dla kawalerzystów. Zgodnie z założeniami odbyło się 5 zjazdów szkoleniowych, skierowanych do członków organizacji kultywujących tradycje kawaleryjskie, trwających łącznie 15 dni.

Na wszystkich kurach łącznie szkoliło się 50 kawalerzystów ochotników z całej Polski.
Zajęcia były prowadzone w oparciu o opracowany przez kadrę program szkolenia wzorowany na doświadczeniach zdobytych przez Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej, co pozwoliło na efektywne wykorzystanie czasu szkolenia.

Plan szkolenia obejmował zajęcia mające na celu podnoszenia sprawności fizycznej- musztrę konną oraz pieszą, władanie białą bronią szabla i lancą, ale przede wszystkim zajęcia jeździeckie, tj. musztra konna i treningi sportowe. Nie zabrakło także wieczornych wykładów o tematyce kawaleryjskiej. Zjazdy zorganizowane 08-10 oraz 11-13.12.2017 zostały rozszerzone o zajęcia specjalistyczne z zakresu wyszkolenia wojskowego prowadzone przez 2 szkoleniowców z Batalionu Dowodzenia 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej- strzelanie, pierwszą pomoc oraz topografię.
Organizacja tego typu szkolenia spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników, którzy tuż po zakończonych zjazdach chętnie deklarowali wzięcie udziału w tego typu przedsięwzięciach w przyszłości, gdyż w ich ocenie mają duży wpływ na podniesienie poziomu wyszkolenia kawalerzystów ochotników, jak również zdobycia podstawowej wiedzy pro obronnej dzięki udziałowi szkoleniowców z Wojska Polskiego.

 

Stowarzyszenie

Wspierają nas